آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۰
ایران قرن
۱۶

اعلانات

نصب تلمبه های آب در معابر

در تعقیب اقداماتی که اداره بلدیه طهران راجع به تهیه آب مشروب پاک برای ساکنین شهر شروع نموده بود، اخیرا تلمبه هایی در مراکز مهم شهر و خیابان ها نصب گردیده است که ساکنین آن نقطه آب مشروب خود را بوسیله این تلمبه ها بردارند.تلمبه های مزبور متصل به قنات و قنات های مزبور در همه جا پوشیده شده که دست نمی خورد و بنابر این فقط با تلمبه های مزبور می توان آب مشروب از قنوات شهر گرفت.اکنون چند دستگاه از این تلمبه ها در مراکز مهم نصب گردیده و در نظر است که در سایر مراکز عمومی و مهم شهر نیز نصب نمایند.

روزنامه اطلاعات- یکشنبه 29 خرداد 1311

 
رادیو فیلیپس

چنانچه رادیو شما مارک فیلیپس نمی باشد و نتایج آن برای سرکار رضایت بخش نیست، سری 218 لامپ رادیو فیلیپس را به رادیو خود نصب نمایید تا اینکه صدای آن هم صاف تر و هم قوی تر گردد و نیز بتوانید پست هایی را که تا به حال نتوانسته اید بگیرید ، ضبط نمایید. نماینده فیلیپس رادیو - اتا بلیسمان نور

 
کارخانه باطا

باطا بزرگترین کفش سازی دنیا . عمل روزانه دویست هزار زوج. باطا رقیب ندارد. شیک، خوش فرم، راحت ، مناسب فروش انحصاری: مغازه شرکت اقتصاد ایران محدود لاله زار - تلفون1999