آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۱
فرهنگ و هنر
۲۵

تغییر نام فرودگاه جان وین به دلیل اظهارات 50 سال پیش

حزب دموکرات اورنج کانتی با تصویب یک قطعنامه اضطراری از شورای شهر اورنج کانتی خواست تا نام فرودگاه جان وین را تغییر دهند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در این قطعنامه اظهارات نژادپرستانه جان وین محکوم شده و از این سخنان به عنوان فوق العاده سفید و ضدبومی یاد شده است. این سخنان اشاره به مصاحبه ای در سال 1971 دارد که در آن بازیگر محبوب آمریکایی ها تاکید دارد به برتری سفیدپوستان باور دارد و از اینکه 5 تا 10 نسل پیش از این، سیاه پوستان برده بودند، احساس گناه نمی کند.

وی گفته بود: به برتری سفید اعتقاد دارم تا وقتی که سیاه پوستان به حد مسوولیت پذیری تربیت شوند. وی افزوده بود: به دادن اختیار و جایگاه رهبری و قضاوت به این افراد غیرمسوول اصلا باور ندارم. جان وین همچنین با اشاره به فیلم «کابوی نیمه شب» اظهارات توهین آمیزی به بومیان آمریکا یعنی سرخپوستان کرده بود.

وی گفته بود: حس نمی کنم با راندن آنها از این کشور پهناور اشتباه کرده باشیم... این به اصطلاح دزدیدن کشور از دست آنها فقط موضوعش بقا بود. شمار بزرگی از مردم بودند که به سرزمین نیاز داشتند و سرخپوستان خودخواهانه این زمین ها را برای خودشان می خواستند. در قطعنامه تصویب شده آمده است: به رسمیت شناخته شدن نمادهای نژادپرستانه موجب آسیب روانی و جسمی پایدار می شود؛ به خصوص برای مردم سیاه و دیگر رنگین پوستان و حذف نمادهای نژادپرستانه یک فرآیند ضروری برای جوامع است تا اقدامات تاریخی خشونت آمیز و قربانیان ظلم را بشناسند و به خاطر بسپارند. این قطعنامه همچنین اشاره دارد که مردم اورنج کانتی نیز از اقوام متنوعی هستند و این خود دلیلی برای تغییر است و 79 درصد از پاسخ دهندگان در بررسی سالانه اورنج کانتی افزایش تنوع قومی را منبع قدرت می دانند. در این قطعنامه خواسته شده نام فرودگاه اورنج کانتی که به نام جان وین است، تغییر کند و گفته شده خیلی ساده این فرودگاه را می توان فرودگاه اورنج کانتی نامید.