آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۱
تاریخ و اقتصاد
۲۶

فتحعلی شاه قاجار و شکار

از میان پادشاهان قاجار، فتحعلی شاه اولین پادشاهی بود که در قسمت شمالی جاجرود فعلی [حوالی «سبو کوچک»] قصر بزرگی ساخت تا علاوه بر فرار از گرمای تهران و استفاده از آب و هوای بسیار معتدل منطقه، به شکار در جنگل های آنجا بپردازد. همچنین قصر قاجار جزو نخستین قصرهای ییلاقی خاندان قاجار است که در سال 1178 در دومین سال سلطنت فتحعلی شاه در فاصله نیم فرسنگی حصار پیرامونی شهر، بر تپه فوق، محل فعلی زندان قصر بنا شد. بنابراین علاقه این شاه به شکار و نزدیکی این قصر به شکارگاه های آن روز سبب اقامت او در این قصر می شده است. شاه قاجار به رغم مشکلات سیاسی کشور، زندگی افسانه ای خویش را که آمیخته به شادکامی و هوس های سیری ناپذیر بود در چهاردیواری های کاخ های خود می گذراند. تفریح در حرمخانه که داستان های زیادی از آن نقل شده، سواری، شکار و بازی با ورق، از سرگرمی های عمده او بود. میزان برد و باخت در حرم شاهی به حدی بود که هر کنیز سالانه، مبلغی تا حدود پانزده هزار تومان به عنوان پاداش دریافت می کرد.

سرهنگ گاسپاردویل که در دوره فتحعلی شاه به ماموریت نظامی به ایران آمده بود در مورد شکار و فتحعلی شاه چنین می نویسد: ایرانی ها عشق عجیبی به شکار دارند تا آنجا که بزرگان هفته ها بلکه ماه ها اوقات خود را به شکار می گذرانند. شکار در ایران با اروپا تفاوت زیادی دارد و چون جالب ترین آنها شکار پادشاه یا ولیعهد است، به شرح جزئیات آن می پردازم: شکار بزرگ یا شکار پرنده همیشه سواره انجام می گیرد. شکار پرنده به وسیله باز بسیار جالب است. ضمنا کشوری وجود ندارد که به اندازه ایران در تربیت این پرنده موفق باشد. هنگامی که پادشاه یا شاهزاده به این سرگرمی می پردازند تعداد زیادی خدمه همراه می برند. خدمه مزبور همین که به محل شکارگاه رسیدند از اسب پیاده می شوند و در کمال سکوت در چند قدمی پیشاپیش شکارچیان حرکت می کنند. شکارچیان با آرایش نیم دایره بسیار گسترده دنبال آنها به راه می افتند. هر یک از شکارچیان روی دست راست خود یک باز حمل می کند. تسمه دو شاخه ای از چرم نازک که به چنگال بازها متصل است مانع پرواز آنها می شود. هنگامی که دسته ای قرقاول یا کبک مشاهده شود، تا آنجا که ممکن است به آنها نزدیک می شوند و آنها را دوره می کنند. در این حال شکارچیان متوقف می شوند و همگی با هم بازوی راست خود را در جهت نقطه ای که شکار در آنجا گرد آمده است، دراز می کنند تا بازها بتوانند آن را ببینند، در این موقع شکار را می پرانند و بازها با حرص و ولع بسیار خود را روی آنها می اندازند و به ندرت اتفاق می افتد که یکی از آنها طعمه خود را از دست بدهد. سپس خدمه برای گرفتن شکار می دوند و به آسانی شکار را از چنگ باز در می آورند. اما برگرداندن بازها به آن آسانی نیست. برای این کار قوشچی ها مرغی را که در توبره دارند، بیرون آورده، به صدا در می آورند و به این وسیله بازها نه از روی انس و علاقه، بلکه به سبب حرص و ولعی که دارند روی دست صاحبشان قرار می گیرند. انواع و اقسام شکارهای بزرگ از قبیل گوزن، کل، بزکوهی، آهو، گاوکوهی و غیره در ایران فراوان است. این حیوانات آرام که گرد هم زندگی می کنند موقعی که به جلگه سرازیر می شوند تعدادشان به قدری زیاد است که از دور به شکل گله های بزرگ گوسفند جلوه می کنند. معمولا روزها را در کوهستان ها به سر می برند و شب ها برای چرا خارج می شوند. موقعی که شاه یا شاهزاده قصد شکار بزرگ را کنند دو یا سه روز قبل از آن چند هزار سوار پیشاپیش می فرستند که شب هنگام دشت را محاصره کنند. این سواران کلیه گردنه ها و کوره راه هایی را که شکارها ممکن است صبح زود از آنجا فرار کنند مسدود می کنند. سواران موقعی که به شکارها می رسند به تدریج به هم نزدیک می شوند و به همین ترتیب محوطه ای به وجود می آورند که بعضی اوقات بیش از 10 هزار شکار در میان آن به محاصره درآمده است. آن گاه پادشاه، شاهزاده ها یا بزرگان درباری شروع به تیراندازی می کنند.

فاطمه قاضی ها، گزارش شکارهای ناصرالدین شاه قاجار، (1281-1279هجری قمری) تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،1390، صص 81- 77 (از بخش اول، تاریخچه شکارهای شاهانه در ایران)