آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۲
فرهنگ: ادبیات و هنر
۱۰
عدد دوم

گام سی و هفتم فیلم کوتاهی ها

جشنواره فیلم کوتاه تهران به گام سی و هفتم خود رسید و فراخوان خود را روز گذشته ارائه کرد. این جشنواره بین المللی فیلم هایی با رویکرد خلاقانه و نوآورانه بر نشاط اجتماعی، امید به آینده، عدالت خواهی، مبارزه با فساد، انسجام ملی و توجه به سرمایه های اجتماعی تاکید می کند.