آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۹
ورزشی
۹

خواندنی از ورزش ایران

در مجمع انتخاباتی هیئت قایقرانی استان مازندران، تنها کاندیدای حاضر نتوانست رای اعتماد مجمع را کسب کند و مدیرکل هم در جلسه حاضر نشد. مجمع انتخاباتی هیئت قایقرانی استان مازندران با حضور اعضای مجمع و به ریاست علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی برگزار شد.شانزده نفر اعضای مجمع در جلسه حاضر بودند و پس از رای گیری اسدالله اتابکی تنها کاندیدای انتخابات هیئت قایقرانی استان مازندران با 7 رای نتوانست نظر اعضای مجمع را کسب کند و هیئت قایقرانی مازندران بدون رئیس ماند.بر این اساس، پورهاشمی سرپرست هیئت قایقرانی مازندران تا برگزاری انتخابات بعدی سرپرست این هیئت باقی خواهد ماند.نکته دیگر اینکه مدیرکل ورزش و جوانان مازندران هم در مجمع حاضر نشد و از شانزده نفر ، 9 نفر رای سفید دادند.