آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۲
فرهنگ: ادبیات و هنر
۱۰
نگاه

دل ما به بابایی ‍ ها خوش است

محمدمهدی همت

اعتقاد دارم کسی که در زمینه فرهنگ فعالیت می‎ کند، در درجه اول باید به یک خودساختگی نسبی رسیده باشد و علاوه بر این، شعور درستی برای درک مسائل مختلف فرهنگی داشته باشد. امروز بعضی از افرادی که قلم به دستند، از آن درک درستی که گفته شد برخوردار نیستند و همین مساله باعث شده از حیث جهان بینی، آدم های سطح پایینی به حساب بیایند.

در دین ما آمده است آنان که می روند کاری حسینی کرده اند و آنان که می مانند باید کاری زینبی کنند.

به نظر من این کار زینبی همان کار فرهنگی است. اگر حضرت زینب (س) نبود، چیزی از عاشورا و آرمان های امام حسین (ع) به دست ما نمی رسید.

بنابراین ارزش کار فرهنگی در این میزان و درجه است و امروزه یکی از علمداران فرهنگی ما گلعلی بابایی است.

گلعلی بابایی آن گونه که می گویند در جنگ در همه صحنه ها علاوه بر سلاح،کاغذ و قلم نیز به همراه داشته است. او در حین جنگ می نوشت و این روحیه جست وجوگری را همان زمان نیز داشت.  

من بابایی را از سال 73 در مناطق جنگی دیدم و بعدها با شهید حسین همدانی به منزل ما می آمدند. بابایی همیشه با شهیدان سال های بعد و بچه های تفحص همراه و همگام بود و دور او پر بود از گل های مختلفی نظیر حسین بهزاد و ابوالفضل سپهر و دیگران.

  گلعلی بابایی فروتن و افتاده است اما باید بدانیم او از آنچه نشان می دهد به مراتب بالاتر است. او بود که حوزه لشکرنویسی را ابداع کرد و به جای پرداختن به آدم ها به لشکرها پرداخت.

من در خصوص رونمایی کتابی از بابایی نوشتم: «ما خودمان را مدیون شما می دانیم» و حالا این حرف را دوباره تکرار می کنم. این را به حسین بهزاد هم گفته ام. اگر امثال اینها نبودند ما در حوزه تاریخ نگاری و مستندسازی خیلی خلا و کاستی داشتیم. البته می دانم فعالان این حوزه مرارت و سختی های زیادی را تحمل می کنند اما خدا را به خاطر حضورشان شکر می کنم چرا که دل ما نیز به همین نویسندگان و آثارشان خوش است.

اگر امثال بابایی و بهزاد در تاریخ مستندنگاری جنگ و تاریخ شفاهی حضور نداشتند بسیاری از وقایع و زندگی نامه های مهم رزمندگان و شهیدان هشت سال دفاع مقدس به این وضوح و روشنی به نسل ما منتقل نمی شد.

بسیاری می گویند که این نسل جنگ را درک نکرده و چیزی از آن نمی داند. اینجاست که نقش بسیار مهم امثال گلعلی بابایی مشخص می شود. بابایی و دوستانش کاری کردند که نسل ما که با جنگ از نزدیک آشنایی ندارد لحظه لحظه سال های دفاع مقدس را لمس کند و با شهدا و رزمندگان و خاطرات آنها زندگی کند.