آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۰
اقتصادی
۷

تمدید مهلت تکمیل اطلاعات متقاضیان طرح ملی مسکن

منبع: وزارت راه و شهرسازی

معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه ای از تمدید مهلت ویرایش اطلاعات متقاضیان طرح ملی مسکن تا 14 تیرماه و فرصت اعتراض «رد درخواست» شده ها تا 13 تیرماه خبر داد.

براساس این اطلاعیه، امکان ویرایش اطلاعات از روز 4 تیر تا 14 تیرماه برای کلیه متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن (مرحله اول، مرحله دوم و ثبت نام پیامکی) که استعلامات آنها مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر در وضعیت «در انتظار بررسی» قرار دارند ایجاد شده است.

این دسته از متقاضیان می توانند با مراجعه به بخش «مشاهده درخواست متقاضی» در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.