آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۷۹
ورزش
۱۴
نگاه

حمله فدراسیون فوتبال به فیفا

داستان اساسنامه فدراسیون فوتبال و چانه زنی با فیفا وارد یک پیچ خطرناک شده است. از چند ماه قبل که فیفا از فدراسیون خواست اساسنامه را تغییر دهد همه اختلاف نظرها در نهایت به یک نقطه رسیده است. اینکه فدراسیون یک نهاد عمومی غیر دولتی باشد یا یک نهاد مستقل غیرانتفاعی. فرق این دو عبارت در این است که دولت می تواند بر فدراسیونی که نهاد عمومی غیردولتی است نظارت کند و در ساختار دیگر این امکان را ندارد. فیفا در نامه های قبلی به فدراسیون فوتبال تاکید داشته که این نهاد باید مستقل باشد و فدراسیون فوتبال ایران همواره در حالتی تدافعی سعی می کرده این نهاد بین المللی را قانع کند که همان عمومی غیردولتی بماند. اما طبق اخبار رسیده از فدراسیون، مدیران فوتبال ایران تصمیم گرفته اند از موضع دفاعی خارج شوند و تهاجمی کار را ادامه دهند. گفته می شود در همین راستا نامه ای به فیفا ارسال و در آن قید شده فدراسیون فوتبال ایران نمی تواند نهادی مستقل و غیرانتقاعی باشد و فیفا باید همان ماهیت عمومی غیردولتی را بپذیرد. فدراسیون در این نامه استدلال کرده براساس شرایط قوانین کشور ایران ساختاری به اسم مستقل غیرانتفاعی نمی تواند وجود خارجی داشته باشد. همچنین در این نامه تاکید شده که درج هر عنوانی مانند مستقل غیرانتفاعی برای سازمان هایی مانند کمیته ملی المپیک نیز در سازمان اداری و قانونی ایران به لحاظ هویتی موجودیتی ندارد و اعلام شده که احتمالا درج چنین عنوانی در اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران به دلیل مطابقت با عنوان های مشابه خارجی و در چارچوب نهادهای عمومی - غیردولتی بوده است. فدراسیون در این نامه تلاش کرده دغدغه فیفا مبنی بر دخالت احتمالی دولت در فدراسیون را هم برطرف کند و قول داده هیچ گونه دخالتی صورت نگیرد؛ کمااینکه دیگر وزیر ورزش در مجمع حضور ندارد و شرط سابقه ده ساله مدیریت برای رسیدن به پست ریاست فدراسیون نیز تسهیل شده است. 

با ارسال این نامه به نظر می رسد فصل جدیدی در روابط فدراسیون فوتبال با فیفا رقم خواهد خورد. مطمئنا توضیحاتی که برای فیفا ارسال شده حاوی نکته جدیدی نیست و در سال های گذشته با همین استدلال فدراسیون فوتبال ایران نهاد عمومی غیردولتی مانده بوده و فیفا هم مدام تاکید داشته که این باید تغییر کند. حال اینکه مدیران فوتبال چرا تصور کرده اند این بار فیفا کوتاه می آید یا این نهاد در مقابل موضع تهاجمی فدراسیون منفعل می شود سوالی است که باید از کفاشیان و سایر اعضای هیات رییسه پرسید. فعلا در آخرین مهلت ارسال تغییرات اساسنامه تغییر خاصی صورت نگرفته و تنها اتفاقی که افتاده همین ارسال نامه است و باید دید واکنش فیفا به این موضوع چه خواهد بود؟