آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۹
صفحه آخر (جهان)
۱۲

بر اساس آخرین نظرسنجی محبوبیت رهبر حزب کارگر انگلیس از بوریس جانسون پیشی گرفت

بر اساس آخرین نظرسنجی در انگلیس، محبوبیت رهبر جدید حزب کارگر این کشور، دو درصد بیش از نخست وزیر فعلی است.

«جرمی کوربین» رهبر پیشین حزب کارگر انگلیس، پس از شکست سنگین در انتخابات پارلمان جای خود را به «کر استارمر» داد. حالا پس از چند ماه از این جابه جایی، یک نظرسنجی نشان می دهد که محبوبیت این رهبر جدید حزب کارگر از «بوریس جانسون» پیشی گرفت.

به گزارش روزنامه انگلیسی «گاردین»، بر اساس نظرسنجی موسسه «آپینیوم» که به سفارش این روزنامه انجام گرفته، محبوبیت استارمر در میان مردم انگلیس به 37 درصد رسیده است، در حالی که طبق این نظرسنجی، که نتایج دیروز منتشر شد، محبوبیت جانسون 35 درصد است.

پیش از این، حزب محافظه کار به رهبری جانسون از محبوبیت 44 درصدی برخوردار بوده است. این در حالی است که فاصله میان محبوبیت این دو حزب در اواخر زمستان سال گذشته و پیش از کناره گیری کوربین، 20 درصد بود.

کم حاشیه بودن استارمر و نیز، عملکرد ضعیف دولت جانسون در کنترل شیوع بیماری مهلک «کووید-19»، از عوامل تاثیرگذار بر افزایش محبوبیت رهبر جدید حزب کارگر بوده اند. استامر طی هفته های اخیر با به چالش کشیدن جنبه های مختلف اقدام دولت جانسون علیه شیوع ویروس کرونا در پارلمان انگلیس، از خود چهره ای مسئولیت پذیر و مصمم به نمایش گذاشته است.