آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۷۹
خارج از مرزها
۱۵

طرح هفته

موج دیگری از کرونا ایران و سایر کشورها را درنوردیده و آمار قربانیان این ویروس هر روز در حال افزایش است. این روزها متخصصان بیش از گذشته به مردم توصیه می کنند با زدن ماسک از شیوع بیشتر این ویروس جلوگیری کنند. اثر ماسک بر پیشگیری از کرونا موضوع طرح «میکاییل سیفت سی» با عنوان «ماسک و اهمیتش» قرار گرفته است.