آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۱
روند
۱۴

روندهای تکنیکال چه می گویند؟

کانه های غیر فلزی در سه پرده

شکور علیشاهی (کارشناس بازار سرمایه)

روند کلی شاخص صنعت استخراج کانی های فلزی، صعودی برآورد می شود. در چهار هفته گذشته این شاخص با حدود 22 درصد افزایش از عدد 51،852 واحد به عدد 63،262 واحد رسید. در هفته های آینده شاخص این صنعت اهداف قیمتی بالاتری مثل 84،000 واحد را دنبال می کند که در سه محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند که به آنها مقاومت می گوییم.

محدوده 69،000 واحد، محدوده 74،500 واحد و محدوده 80،000 واحد را می توان به عنوان اعداد مهم مقاومتی شاخص مورد مطالعه در هفته های آینده در نظر داشت. توجه داشته باشید به دلیل اینکه شاخص استخراج کانه های غیر فلزی در تاریخ خود هیچ گاه در این اعداد حضور نداشته، این محدوده ها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند، اما شیوه های آماری و تکنیکی برای محاسبه محدوده های مهم در این مواقع وجود دارد. در صورتی که شاخص صنعت استخراج کانی های غیز فلزی به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده های مقاومتی یا عکس العمل قیمت به حضور در منطقه ای که بعد از چند روز افزایش قیمت تقریبا متوالی به آن می رسد و به آن منطقه اشباع خرید می گویند (در حال حاضر در این منطقه قرار داریم و شاهد واکنش قیمت ها به این ناحیه هستیم) تغییر مسیر داد و کاهش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده های حمایتی 62،000 واحد، 58،800 واحد و 55،555 واحد، دو محدوده دیگر یعنی محدوده خط روند صعودی میان مدت و محدوده قیمتی 49،600 واحد می توانند مانع از کاهش بیشتر قیمت ها شوند.