آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۱
خودرو
۲۴
گروه شرکت ها

افزایش داخلی سازی نشانه پیشرفت صنعت کشور

گروه شرکت ها : بهمن دیزل نشان داد که می تواند محصولات را با استفاده از مهندسی معکوس بومی سازی و از تولیدات داخلی استفاده کند که نشانه پیشرفت در صنعت کشور است.

مهدی علیزاده، مدیرکل اداری و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جریان بازدید از خطوط تولید  شرکت تولیدکننده خودروهای تجاری در شهرک صنعتی البرز، از توانایی این گروه صنعتی در امر بومی سازی محصولات تجاری تجلیل کرد و از برنامه های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص خرید محصولات و کاربری های بهمن دیزل در ادامه همکاری قبلی سخن گفت. وی  در دیدار با مدیران و کارگران بهمن گفت: با وجود تحریم ها این مجموعه با استفاده از توانایی مهندسان، متخصصان و نیروی انسانی داخلی توانسته عملکرد بسیار خوبی در بومی سازی محصولات داشته باشد که تولید شیلر نمونه بارز تلاش های آن است.  مدیرکل اداری و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور درباره  نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری خاطرنشان کرد: امسال با توجه به رشد قیمت محصولات مربوط به حمل و نقل شهری و بین شهری، سیستم دولتی توان خرید محصولات جدید را ندارد و با تاکید دولت مبنی بر بازسازی ناوگان حمل و نقل، امسال برنامه هایی در این خصوص در دست اقدام داریم.