آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۲
صفحه آخر
۲۰
راپورت های میرزا ادریس

بیست و پنج متر

حامد عسکری

 راپورت رسیده گویا احد از وکیل الرعایای خدوم و زحمتکش ممالک محروسه پروگرام ریخته اند و فرموده اند دولت برای زوجین جوان نوخاسته بهارمست طهران منازل بیست و پنج متری تهیه و تدارک دیده این اعزه را به خانه بخت راهی کنند. راپورت را که خواندیم الحق گل از گلمان شکفت و رحمت فرستادیم به شیر پاکی که نوش جان فرموده اند. الحق که درستش هم همین است. تازه جناب ما می گوید این بیست و پنج متر زیاد هم هست. چه معنی دارد که طرف خانه دو اتاقه سه اتاقه داشته باشد؟ که الکی خرج تیر و تخته میز و کمد و مبل و صندلی بدهد.

 درویشی و مناعت طبع و سبکبار زیستن کجا رفته؟ این دنیای پست فانی گذرا و این عمرهای شصت هفتاد ساله که دیگر خانه خریدن ندارد. اولندش که این اعزه نوعروس و داماد از کله خروسخوان تا بوق سگ باید سه جا کار کنند تا خرج زندگی و قسط و خورد و خوراک دربیاید. شب هم که می رسند خانه جنازه لت و پارند و باید بگیرند بخوابند.

 ثانیندش آدم صحیح سالم معمولی دومتر جا بیشتر برای خواب لازم ندارد. وقتی هم خوابی دیگر فرقی نمی کند توی کاخ کرملین خوابت برده یا توی اتاقکی بالای شیروانی. واقعا جناب وکیل الرعایا خیلی اسراف کرده اند و توپ بسته اند توی بودجه مملکت. جناب ما نظرمان این است.

 آن بیست پنج متر را بکنند دوازده متر. دو چشمه مبال یکی به جهت نسوان و یکی به جهت رجال و دو غرفه مطبخ هم توی هر اشکوب تدارک ببینید رعیت در کنار هم در صلح و صفا و همدلی زیست کنند. هم همسایه از حال همسایه خبر دارد. هم نسوان مجبور نیستند یخچال و گاز و کاسه بشقاب اضافه به منزل ببرند. ما عجالتا برویم خشایار را بفرستیم خانه این بابایی که این طرح را داده پیدا کند هم دسته گلی چیزی پیشکش کنیم هم ببینیم منزل خودشان چند متر است.