آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۱
نفت ، پتروشیمی و کالاهای پایه
۱۶
تحلیل

بررسی تکنیکال زغال سنگ

سمانه عاملی (تحلیلگر بازار)

روند کلی قیمت زغال سنگ، صعودی برآورد می شود. در چهار هفته گذشته قیمت زغال سنگ با حدود 16 درصد افزایش از قیمت 19/ 21 دلار به قیمت 66/ 24 دلار رسید. در چند هفته پیش رو قیمت زغال سنگ اهداف قیمتی بالاتری مثل محدوده 30 دلار را دنبال می کند که سه محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند که به آنها مقاومت می گوییم. محدوده 15/ 26، 15/ 27 و 15/ 27 دلار را می توان به عنوان قیمت های مهم مقاومتی در چند هفته آینده در نظر داشت.

در صورتی که قیمت به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده های مقاومتی یا عکس العمل قیمت به حضور در منطقه ای که بعد از چند روز افزایش قیمت های تقریبا متوالی به آن می رسد و به آن منطقه اشباع خرید می گویند (در حال حاضر قیمت در مرز این منطقه قرار دارد) تغییر مسیر داد و کاهش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده های حمایتی 24، 23 و 35/ 22 دلار، سه محدوده دیگر یعنی محدوده خط روند صعودی کوتاه مدت، محدوده خط روند صعودی میان مدت و محدوده خط روند نزولی بلند مدت شکسته شده می توانند مانع کاهش بیشتر قیمت ها شوند.

روند کوتاه مدت - صعودی با قدرت متوسط

در صورت ادامه روند صعودی کوتاه مدت مهم ترین منطقه ای که می تواند مانع افزایش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 15/ 26 دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است. این منطقه برای تحلیلگران جسور از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می رسد قیمت، برای عبور از این محدوده قیمتی به سمت بالا با مشکلاتی مواجه شود.

روند میان مدت - صعودی قوی

در صورت ادامه روند صعودی میان مدت مهم ترین منطقه ای که می تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 93/ 28 دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امیدها را نسبت به ادامه روند صعودی افزایش می دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می رسد قیمت، برای عبور از محدوده 93/ 28 دلار به سمت بالا با مشکلاتی مواجه شود. در صورت کاهش قیمت خط روند صعودی میان مدت می تواند نقش حمایتی بسیار قدرتمندی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین مخصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی خواهد بود و ترس ها را برای تشکیل یک روند نزولی ادامه دار افزایش می دهد.

روند بلند مدت - نزولی شکسته شده

در صورت کاهش قیمت خط روند نزولی بلند مدت شکسته شده می تواند نقش حمایتی قدرتمندی داشته باشد. این ناحیه برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است.