آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۰۰
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

علامه محمدتقی جعفری(ره): بشر با همه داد و فریادهایی که درباره پیشرفت علمی و تکامل به راه انداخته، هنوز نتوانسته است خود را از زندان خودخواهی نجات بدهد.