آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۳
صفحه اول
۱
نکته

ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی دولت

وحید شقاقی شهری (رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی)

شیوع ویروس کرونا طی شش ماه اخیر باعث شده حدود 80 درصد مشاغل و کسب و کارها تحت تاثیر قرار گیرند و با مسائلی چون تعدیل نیرو، کاهش تولید یا افزایش هزینه ها مواجه شوند و گاهی میزان موجودی آنها در انبار افزایش یابد. براساس برآوردها حدود 20درصد مشاغل نه تنها از کرونا آسیبی ندیده اند بلکه بازار و کسب و کار آنها بعد از شیوع کرونا رونق نیز گرفته است. بسیاری از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا به دلیل تبعات شیوع این ویروس نتوانستند بدهی ها و تسهیلاتی را که  از نظام بانکی دریافت کرده بودند بازپرداخت کنند. از سوی دیگر، تبعات شیوع این بیماری همزمان با بدترین شرایط اقتصاد ایران به کشور تحمیل شد. تنگنای شدید منابع مالی دولت از یک سو و همزمانی آغاز این بیماری با اسفند و فروردین به عنوان ماه هایی که بیشترین گردش مالی را در بازار کسب و کار و مشاغل خرد و متوسط  ایران دارد ، موجب شدت یافتن تبعات شیوع این ویروس بر اقتصاد ایران شده است.

عمده تاثیرات اقتصادی این بیماری بر مشاغل خرد و بنگاه های توزیعی  یا خدمات توزیعی مانند فروشندگان بوده است. در این شرایط لازم بود دولت با روش های مختلف از بیمه بیکاری تا اعطای تسهیلات از این مشاغل حمایت کند که مهم ترین نمونه آن تسهیلات 100 هزار میلیارد تومانی بود که قرار شد  دوسوم آن برای تقویت طرف عرضه یعنی بنگاه های تولیدی و یک سوم آن برای تقویت طرف تقاضا و قدرت خرید مردم اختصاص یابد.

دولت در شرایط حاضر که تبعات شیوع کرونا موجب تعمیق رکود اقتصادی در کشور شده است، باید تامین منابع مالی لازم را برای پرداخت بیمه بیکاری و حمایت از کسب و کارها در اولویت قرار دهد. اگر چه دولت مدعی است منابع مالی محدودی دارد و در تامین منابع مالی با مشکلاتی مواجه است، اما واقعیت این است دولت در حال حاضر دارای اموال مازاد زیادی است که با توجه به رونق بازار سرمایه می تواند با واگذاری این اموال و عرضه شرکت های دولتی، بخش قابل توجهی از تنگنای منابع مالی اش را از طریق این کانال تامین کند. طبیعتا شرط  اول تحقق این موضوع، افزایش سرعت دولت و از دست ندادن زمان برای اجرای این کار است؛ چرا که برخی  مسائل و موضوعات باید در زمان خودش انجام شود و هرگونه تاخیر در زمان اجرا، موجب تشدید مشکلات و مسائل موجود می شود.  باید توجه داشت بسیاری از کسانی که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شده اند افرادی هستند که با حداقل دستمزد و درآمد گذران زندگی می کنند و این بیماری بیشتر دهک های پایین درآمدی و طبقه کارگری را تحت تاثیر قرار داده است. از این نظر تقویت قدرت خرید دهک های کم درآمد به افزایش تقاضا انجامیده و به تبع آن موجب رونق بنگاه های اقتصادی می شود.