آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۳
اقتصاد
۳

سهم مرزنشین ها از گازوئیل یارانه ای مشخص شد

کرامت ویس کرمی،مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: سهمیه در نظر گرفته شده برای خانوار های مرز نشین از محل صادرات گازوئیل به صورت ماهانه 37 میلیون و 500 هزار لیتر محاسبه  و 20 درصد ارزش ریالی آن به سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز می شود و پس از آن 80 درصد منابع که در دست سازمان هدفمندسازی یارانه ها است به حساب خانوار های مرز نشین واریز می شود.

وی افزود:تعداد خانوار های ساکن در 20 کیلومتری شهر های مرزی مشخص است و این طرح در گذشته به شیوه متفاوتی اجرا می شد به این صورت که وزارت نفت سهمیه برای هر استان مشخص می کرد و استاندار مربوط به صورت رسمی مزایده ای برای صادرات انجام می داد و بخشی از درآمد آن به خانوار های مرزنشین تعلق می گرفت.  در صورت تصویب شرکت پالایشگاه پخش سهمیه ها عرضه خواهد شد.