آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۱
ایران قرن
۱۶

بریده جریده

حسن مجیدی
خاموشی پدر برق ایران / فقدان اسفناک

حاج محمدحسین امین الضرب [تاجر و بنیانگذار نخستین کارخانه برق تهران در دوره زمامداری مظفرالدین شاه] دیشب ساعت یازده بعد از ظهر به مرض سکته فوت نمود. تا نیم ساعت قبل از وفات هیچ آثار تالمی در او احساس نمی شده است. تا مقارن ساعت 11 منزل آقای حاج شریعتمداررشتی میهمان بوده و در آن جا مختصری ابراز کسالت و درد قلب نموده و به همین جهت از صرف غذا خودداری می نماید، در ساعت مزبور به اتفاق آقای حاج بحرالعلوم با اتومبیل به منزل مراجعت می نماید و یکسره به اتاق خواب خود رفته و به محض اینکه در تختخواب استراحت می نماید، احساس درد شدیدی در قلب خود می کند، فورا برخاسته در اتاق اندرون را می کوبد و اطلاع می دهد که نزد وی بیایند و او را تنها نگذارند، ولی همین که به تختخواب بازگشت می نماید، بلافاصله سکته عارض شده و فوت می کند، خواستن طبیب و آمدن دکتر لقمان الدوله هیچ نتیجه نداشته است زیرا قبل از رسیدن طبیب مشارالیه وفات می یابد.  

حاج امین الضرب شصت و دو سال از عمرش می گذشت [متولد 26 اسفند 1250 در تهران] چند سال بود که به مرض قند مبتلا و مدتی در اروپا اقامت نموده و معالجه می کرد... حالت مزاجی امین الضرب در این اواخر خیلی خوب شده و حتی از طرف اطبا به صرف بعضی از اغذیه مجاز شده بود. بنابر این دیشب ناگهان مبتلا به مرض قلبی شد. مرحوم امین الضرب خدمات بسیاری به مملکت انجام داده و همیشه مصدر کارهای مهم ملی بوده است، مشارالیه در دوره اول مجلس سمت نیابت ریاست را دارا بود و در ادوار هفتم و هشتم نیز نمایندگی دارالشوری را داشت و در دوره نهم نیز به نمایندگی انتخاب شده بودند. بعلاوه از بدو تشکیل اتاق تجارت سمت ریاست این اتاق را مرتبا به عهده داشتند.

روزنامه اطلاعات- شنبه 26 آذرماه 1311

 
جشن افتتاح دبیرستان فیروزبهرام

دیروز جشن افتتاح مدرسه متوسطه دوشیزگان زرتشتیان بنام «فراز دبیرستان» در عمارت مجلل و باشکوه جدید البنای آن روی زمین متصل به معبد زرتشتیان بعمل آمد. بر حسب دعوتی که آقای ارباب کیخسرو شاهرخ از طرف انجمن زرتشتیان بعمل آورده بود، هیات دولت، رجال، نمایندگان مجلس شورای ملی، روسای ادارات، اولیای اطفال و خواتین معظمه در سالن بزرگ مدرسه حضور یافتند. عمارت مدرسه با بهترین طرزی بنا گردیده و اصول معماری آن از هر حیث مورد توجه و از لحاظ حفظ الصحه شایسته یک مدرسه متوسطه خوبی است. یک ساعت و نیم قبل از ظهر آقای ارباب کیخسرو شاهرخ نطق مبسوطی در اطراف ساختمان این مدرسه و تقدیر از علو همت آقای بهرام جی بیکاجی که مخارج ساختمان عمارت مدرسه را داده اند ایراد نمودند. پس از سخنان  وزیر معارف و  خانم ملکه خانم، صبیه آقای [حسین] دادگر رئیس مجلس شورای ملی، جشن افتتاح پایان یافت.

 روزنامه ایران- شنبه 3 دی 1311

 
اسامی غیر فارسی مغازه ها و موسسات

اکثر مغازه ها و موسسات اسامی غیر فارسی اتخاذ و حتی اعلانات خود را با حروف جلی [خوانا] به السنه دیگر نوشته و نصب کرده اند. به طور مثال اسامی چندی که البته منظور بخصوص نیستند تذکر داده می شود. بن آر، بن ژور، کتفیانس، سلمانی فیگارو. هتل بریستل، البته همه تصدیق خواهند داشت که این مساله مخالف با شئون ملی و حیثیات پایتخت است. علیهذا به عموم صاحبان مغازه ها و دکاکین و سایر موسسات اعلان و اخطار می شود که از این تاریخ تا اول فروردین 1312 باید کلیه اسامی تجارتخانه خود را تبدیل به فارسی نموده و در تابلو ها خط فارسی را با حروف جلی در صدر نوشته و خطوط غیر فارسی را با حروف خفی در ذیل آن قرار دهند. پس از انقضای مدت فوق متخلفین شدیدا تعقیب و از نصب تابلو ممنوع خواهند بود. بلدیه طهران

روزنامه کوشش- جمعه 16 دی 1311