آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۱
ایران قرن
۱۶

اعلانات

تلمبه های دستی و موتوری کاروئل

تلمبه های کاروئل برای چاه های عمیق وارد ایران شد. طالبین مراجعه نمایند به ترانس ادسه آنیک فور دارد نیک . طهران خیابان شاهپور نمره 15 .تلفون 1423

بهترین و معرف ترین لامپ های دنیا ، لامپ فیلیپس است

لامپ های فیلیپس که مدتی بود به مشتریان خود وعده می دادیم، اکنون وارد شده و بطور عمده به نازل ترین قیمت به فروش می رسد. نماینده فیلیپس ، لامپ موسسه نور. خیابان ناصریه طهران