آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۱
شعر
۱۵

سه شنبه های شعر

 ناصر فیض

ابروی هویج دسته دارد

آلوچه دل شکسته دارد

فریاد خیار اگر چه شور است

نزدیک ته خیار دور است

وقتی که الاغ توی کاسه ست

دریاچه غروب صبح ماسه ست

ماهیچه که آخرش چه دارد

در کوچه شب کلوچه دارد

شلوار شکستنی ندارم

 من بازم و بستنی ندارم

آن جا که جزیره می زند جر

موی سر خر نمی شود فر

وقتی که قطار دنبه بالاست

دروازه چشم من مرباست

در منطق من فتیله پیر است

از فلسفه سهم من خمیر است

برخیز و گره بزن به گردو

خرطوم مرا ببر به هندو

پیراهن کفش خر چروک است

پیژامه چرخ اسب دوک است

حمام خزینه لیف برف است

پروانه لنگ مرده حرف است

من خنده قطره قطارم

از آتش هسته غنچه دارم

 
مهدی استاد احمد

دست از طلب ندارم تا این قدر بخوابم

بگشای در به رویم تا پشت در بخوابم

در طول روز خوابم مانند جوجه چرتی

آیا شود که یک شب مثل بشر بخوابم؟

گویند روی معشوق تا یک نظرحلال است

آن یک نظر حرامم تا یک نظر بخوابم

همواره وقت دیدار گل می خری برایم

یک بار هم عزیزم بالش بخر بخوابم

گفتی به روزگاری مهری نشسته گفتم

بیرون نمی توان کرد اما اگر بخوابم...

من در تلاش خوابم هی بوق می زنی تو

بگذار یک دقیقه، ای بی پدر! بخوابم

حتی اگر که ماشین با من کند تصادف

بعد از دو ثانیه مکث روی سپر بخوابم

در سینما همیشه وقتی که فیلم طنز است

ششصد نفر بخندند من یک نفر بخوابم

هر وقت بار دیدم بر دوش باربرها

گفتم که کاش چون بار بر باربر بخوابم...

مگشای تربتم را بعد از وفات و منگر

تا اندرون قبرم من بیشتر بخوابم

بین سونا و استخر من عاشق جکوزی

تا توی آب گرمش من تا کمر بخوابم

همواره قبل خفتن دنبال قرص خوابم

حتی اگر کنار قرص قمر بخوابم!

هر دکتری که رفتم جز وحشتم نیفزود

هفتاد و شش پرستار رفتند ور به خوابم

 
عمران صلاحی

ای فروغ فرق تو، خورشید عالمتاب ما

عکس تو با فرم های مختلف در قاب ما

پیش آن سر، آفتاب از شرم، پنهان زیر ابر

نزد آن مخ، از حسادت در به در مهتاب ما

ای غلام برق تو، شمع و چراغ و پیه سوز

وی فدای فرق تو، آلات ما، اسباب ما

روز، برق آن سر براق، رشک آیینه

شب ، خیال آن سر خلوت، چراغ خواب ما

شد نه تنها باز در وصف سرت، درز دهان

باز شد دروازه های دولت و دولاب ما

هرچه ما داریم، ریزیمش به خاک پای تو

مال تو، حتی اگر زاییده باشد گاب ما!

سربه گردون ساید از فخر و شرف، ساس و مگس

چون نشیند لحظه ای روی سر ارباب ما

گر بگویی بهتر از این کله باشد کله ای

داخل یک جو نخواهد رفت دیگر آب ما

این که بینی در میان پیرهن، ما نیستیم

از تو پر شد، جامه ما، کفش ما، جوراب ما

بوسه زد فرق تو را در کوچه ای یک دم تگرگ

تلخ شد اوقات ما و خرد شد اعصاب ما

تا فشاند ماه نور و تا کند سگ هاف هاف

تا بریزد استخوان در پیش قصاب ما،

دوربادا آن همایون فرق سیمین از گزند

گرد ننشاید بر آیینه و سیماب ما

 
ابوالفضل زرویی نصرآباد

«از در درآمدی و من از خود به در شدم»

 از دیدنت، به جان تو، کلی پکر شدم!

 باز آمدی که ناله برآری ز دخل و خرج

 از دست شکوه‏ های تو، من خون جگر شدم!

 می گفت روز پیش، «حسن» با پدر که: من

 مغبون ز گفته‏ های شما، ای پدر، شدم!

 من اهل ازدواج نبودم ز ابتدا

 خواندی به گوشم آن‏قدر آخر که خر شدم!

 من خانه ‏ای مصادره ‏ای داشتم، دریغ!

 صاحب زمین بیامد و من دربه در شدم

 گفتم: به قرض، تر نشود شست پای من

 در منجلاب قرض، فرو تا کمر شدم!

 شد با ظهور «نظم نوین» وضع من خراب

 بد بود حال و روزم و از بد، بتر شدم!

 دنیا به مثل دوره عصر حجر شده است،

 یا بنده مثل آدم عصر حجر شدم؟!

 بر من مگیر اگر پس از این شعر آبدار

 چون استکان کنار سماور، دمر شدم!

 
محمد کاظم کاظمی

این پیاده می شود، آن وزیر می شود

صفحه چیده می شود، دار و گیر می شود

این یکی فدای شاه، آن یکی فدای رخ

در پیادگان چه زود مرگ و میر می شود

فیل کج روی کند، این سرشت فیل هاست

کج روی در این مقام دلپذیر می شود

اسب خیز می زند، جست و خیز کار اوست

جست وخیز اگر نکرد، دستگیر می شود

آن پیاده ضعیف راست راست می رود

کج اگر که می خورد، ناگزیر می شود

هرکه ناگزیر شد، نان کج بر او حلال

این پیاده قانع است، زود سیر می شود

آن وزیر می کشد، آن وزیر می خورد

خورد و برد او چه زود چشمگیر می شود

ناگهان کنار شاه خانه بند می شود

زیر پای فیل، پهن، چون خمیر می شود

آن پیاده ضعیف عاقبت رسیده است

هرچه خواست می شود، گرچه دیر می شود

این پیاده، آن وزیر... انتهای بازی است

این وزیر می شود، آن به زیر می شود

 
عباس احمدی

تنت به متروی تهران نیازمند مباد

وجود مردنی ات خسته از گزند مباد

به ترمزی تو ولو روی ده نفر بشوی

اگر که دست تو بر میله هاش بند مباد

به کوپه هاش روان صد گدا و دستفروش

که در خیابان اینقدر مستمند مباد

ز چارسوی مخالف تو را همی بکشند

بپا عزیز که قدت درازمند مباد!

به پنج ضلع! سر تو اگر فشار آرند

دعا بکن که چو مخروط کله قند مباد

 مشو مبادی آداب، در که باز شود

توجهت به زن و طفل و سالمند مباد

به فتح صندلی آن اگر شدی نائل

لبت بدون پرستیژ و نیشخند مباد

به جیب هات برد دست و خالی آید باز

که رزق و روزی این دزد بد پسند مباد

یکی دو ثانیه تاخیر آن، خدا نکناد

به کار مترو خرابی داداش- مخند!- مباد

مقابلش چو منو ریل را علم کردند

اگرچه روی زمین است، سربلند مباد!

خطا به بنده بگیر و مگیر بر حافظ

که شعر اوست وزین، مثل من چرند مباد

 
اسماعیل امینی

لم داده زیر حوصله آفتاب گاب

خرسند و سیر و ساکت و بیدار خواب گاب

چشمش پیاله ای ست پر از مستی و خمار

با آنکه نیست اهل سبوی شراب گاب

لم داده روی خاک خدا با حساب پاک

آسوده خاطر از غم روز حساب گاب

با این همه بزرگی و اندیشه های ژرف

نه خوانده نه نوشته به عمرش کتاب گاب

پرروترین کلاغ جهان لال می شود

خالی کند به رویش اگر یک خشاب گاب

هم اهل استقامت و هم اهل انعطاف

با شاخی استوار و دمی چون طناب گاب

هم زور و شاخ دارد و هم شیر و دوغ و ماست

قائل به حق رای تو در انتخاب گاب...

گاب بزرگ، گاب کهن، گاب سر به زیر

اسطوره تواضع، عالی جناب گاب

 
روح الله احمدی

شده یک کار چشمگیر کنید؟

کله را در دهان شیر کنید؟

شده وقتی که دوش می گیرید

یادی از تشنه کویر کنید؟

نصف شب ها که می پرید از خواب

هوس دوغ و خاکشیر کنید؟

چون که از شغل خویش بیزارید

صبح ها بی دلیل دیر کنید؟

شده از کارها که می دزدید

سعی در نصب دزدگیر کنید؟

خط تولید قیف چون خوابید

عزم بیدارباش قیر کنید؟

وقت اخبار چون کهیر زدید

گله از خارش کهیر کنید؟

شده در بحث های علمی خویش

اعتنایی به فالگیر کنید؟

بعد تحلیل مشکلات اخیر

چاره مشکل اخیر کنید؟

 شده از دشمنان که می گویید

یادی از بچه وزیر کنید؟

این دغل دوستان که می بینید

بر دغل دشمنان مدیر کنید؟

 شده وقتی که بینشان دعواست

چون سفیر سوئیس گیر کنید؟

 شده هی دسته گل به آب دهید؟

هر چه رشته شده «پنیر» کنید؟

چون در این شعر «پنبه» قافیه نیست

واژه ها را درست اجیر کنید

شده زوری کتاب چاپ کنید

جمع کرده، سپس خمیر کنید؟

آی جمعیت کتاب نخوان!

کاش یک کار چشمگیر کنید

گوش بر بیت سعدی شیراز

بعد از ابیات این حقیر کنید:

هرکه گوید کلاغ چون باز است

نشنوندش که دیده ها باز است

 
رحیم رسولی

یک روز شدی گر تو نماینده مجلس

از آن تو شد کرسی آینده مجلس

بشنو ز من این پند حکیمانه، چو کردی

بر قامت خود رخت برازنده مجلس

هر وعده به ما دادی از یاد ببر، چون

شرمنده ما به که سرافکنده مجلس

همرنگ جماعت شو و این کهنه مثل را

مثل همه کن درج به پرونده مجلس

بر سینه بزن سنگ چپ و راست که دیگر

تنظیم شده خواب تو با دنده مجلس

گریند اگر مجلسیان گریه کن و چون

خندند، بزن قهقهه با خنده مجلس

گفتند (بله) گو بله گفتند (نه) گو نه

پیوسته نگر بر لب گوینده مجلس

هرگز مزن آهنگ مخالف، که کشانند

پای تو به هر نطق پراکنده مجلس

روزی اگر احوال تو پرسید کسی، گو:

ما مخلص خلقیم، ولی بنده مجلس

چون عمر نمایندگی تو به سر آمد

با واسطه بازی شو راننده مجلس

تا مثل رسولی نشوی بهر همیشه

محروم از این نعمت پاینده مجلس

 
نسیم عرب امیری

سال ها پیش بود مشکل تر

ارتباطات بین نسل بشر

آن زمان ها اگر کسی مثلا

بود دنبال شاعری چون من

باید از هر طریق بود امکان

رو می انداخت هی به این و به آن

تا سرانجام توی این دنیا

یک نفر آشنا شود پیدا

حال از دکتر و وکیل و مدیر

تا رئیس فلان نهاد و وزیر

همه هستند حاضر و ناظر

داخل فیس بوک و توئیتر

نخوری مطلقا به مانع و سد

بفشاری اگر که دکمه اد

بی ادا و اصول تر شده اند

همه سهل الوصول تر شده اند

این روابط که بین آدم ها

شده آسان و بیشتر همه جا

گرچه باشد رویه ای مرغوب

که کند یک وزیر را محبوب

دیگر آدم ندارد آسایش

وقت خواب و نوشتن و ورزش

گر کنی با کسی زمانی قهر

پس ز دستش کنی فرار از شهر

وانگهی توی چاه هم بروی

یا به مریخ و ماه هم بروی

بروی لاجرم به قبرستان

گم شوی در کویر و کوهستان

می کند خفت آن طرف درجا

در تلگرام و فیس بوک تو را

گرچه دارم عرایض بسیار

گوشی ام زنگ می زند انگار

پشت خطی است از نیوجرسی

از توجه به صحبتم مرسی!

 
سعید طلایی

دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان زد

یک نفر نیست بگوید که چرا نتوان زد

من زدم هیچ نشد! تازه خوشش هم آمد!

پس بگو دست دقیقا به کجا نتوان زد؟

عده ای رابطه دارند در این حد با هم

تهمت عشق به این رابطه ها نتوان زد

عاشقی درد عجیبی است شبیه سرطان

که مثالش به هوس یا به هوا نتوان زد

شکم سیر نداری سفر عشق نرو

که در این راه پر از حادثه جا نتوان زد

فی المثل من! شده ام نوکر کت بسته زن!

رکب انگار بر این بخت و قضا نتوان زد

در ید اوست فقط کنترل تلویزیون

وقت سریال که شد، راز بقا نتوان زد

دست پختش علنا رفته به مادر جانش

آن چنان است که یک لب به غذا نتوان زد

قیمت مهریه چون سر به فلک می مالد

زن عزیز است و او را فلذا نتوان زد

نوبت قسط که شد کلیه ات را بفروش

دست اما به النگوی طلا نتوان زد

همسرم مثل هیولاست ولی ایشان را

جز «خانم خوشگله» و غیره صدا نتوان زد

از بلایای طبیعی است زن اما نه! نیست!

تهمت بیخود و بیجا به بلا نتوان نتوان زد

 
مهدی پرنیان

«در کنار خطوط سیم پیام

خارج از ده دو کاج روییدند

سالیان دراز رهگذران

آن دو را چون دو دوست می دیدند»

بله آن کاج ها نه تنها دوست

بلکه یک زوج باوفا بودند

کاج و کاجه کنار هم با عشق

غرق خوشبختی و صفا بودند

زد و یک روز در ده مذکور

چیزکی باکلاس آوردند

پیشگامان صنعت آی تی

ای دی اس ال پلاس آوردند

 کاج با اتصال اینترنت

گشت آنلاین و با کمی تردید

سرچ کرد و ز سایت جنگل شاپ

یک عدد گوشی ردیف خرید

کاج ما شد رها در اینترنت

سر راهش ندید چاهی را

لایک می کرد هر چه را می دید

فالو می کرد هر گیاهی را

خربزه، هندوانه، گوجه، کدو

موز و گیلاس و انبه و کیوی

یا که گل های سرخ و زرد هلند

یا علف های هرز بولیوی

کاج بی جنبه که شعور نداشت

در گروه مزخرفی اد شد

بعد هم رفته رفته پی در پی

عضو کانال های بد بد شد

بعد کم کم دلش هوایی شد

کاجه از چشم و چار او افتاد

دم به دم هی بهانه می آورد

دائم از کاجه می گرفت ایراد

تو چرا نیستی شبیه هلو

یا شبیه انار آن سر باغ

عوض سار و قمری و بلبل

شده ای منزل دویست کلاغ

برگ هایت چقدر سوزنی است

پوستت چون گل ترک خورده

میوه هایت چه خشک و مخروطی ست

شاخه هایت دراز و پژمرده

کاج که ول کن قضیه نبود

کاجه را کرده بود بیچاره

کاجه هم زد به سیم آخر و کرد

سیم های پیام را پاره

«مرکز ارتباط دید آن روز

انتقال پیام ممکن نیست»

ده مدیر آمد و دو تکنیسین

«تا ببینند عیب کار از چیست»

داده شد یک گزارش مبسوط

در دو مصرع خلاصه اش این است

که سواد رسانه ای دو کاج

طبق آمار سطح پایین است

جلسات عدیده شد تشکیل

با حضور دوازده ارگان

همه در قالب سمینارها

در قم و یزد و ساوه و گرگان

موشکافانه بررسی شد و شد

تیم های تخصصی ایجاد

تا بیابند راهکاری را

جهت ارتقای سطح سواد

در نهایت نهاد مربوطه

با تمام توان نمود اقدام

برد بالا به جای سطح سواد

ارتفاع خطوط سیم پیام