آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۳
رسانه: دور دنیا
۸

خبر

ناامیدی ژرمن ها از کاخ سفید

هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان نسبت به سرکار آمدن دولتی دموکرات در آمریکا دید مثبتی ندارد. او معتقد است در هر صورت، دوران روابط خوب کشورهای اروپایی با آمریکا به سر رسیده است. هایکو ماس در این خصوص می گوید : هرکس باور دارد روابط بین دو سوی اقیانوس اطلس با روی کار آمدن یک رئیس جمهور دموکرات به حالت سابق بازمی گردد، تغییرات ساختاری را دست کم گرفته است. / راشاتودی

شهادت 6 فرزند شیخ زکزاکی توسط دولت نیجریه

محمد ابراهیم زکزاکی، یکی از فرزندان شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه در گفت وگویی که به صورت آنلاین با روزنامه پانچ انجام شده به جنایاتی اشاره کرد که رژیم نیجریه علیه خانواده اش و جنبش اسلامی نیجریه مرتکب شده است.

وی در این مصاحبه تصریح کرده است دولت نیجریه شش نفر از فرزندان زکزاکی را کشته است و تنها سه فرزند او در حال حاضر زنده هستند./ فارس