آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۳
فرهنگ: ادبیات و هنر
۱۱
عدد سوم

عکس های درخت گردو

فرصت کمی نیست، اما تا چشم بگذارید تمام می شود؛ فقط تا 23تیرماه فرصت دارید که به خانه هنرمندان بروید و عکس های فیلم سینمایی درخت گردو که محمدحسین مهدویان ساخته را ببینید. این عکس ها را مجید طالبی گرفته و از سالروز بمباران سردشت در گالری زمستان خامه هنرمندان به نمایش گذاشته شده است.