آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۲
سیاست گذاری
۶

پژوهشکده امور اقتصادی بررسی کرد: پیش و پس کرونا در 2020

دنیای اقتصاد : پس از شیوع ویروس کرونا در کنار نگرانی هایی که از نظر سلامت و بهداشت در جهان به وجود آمد اغلب کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نگران به هم خوردن وضعیت اقتصاد جهان و معیشت خانوارها شدند. در این میان پیش بینی های مختلفی از شرایط به وجود آمده توسط صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه برای کنترل تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا انجام شد.

پژوهشکده امور اقتصادی نیز در مطالعه ای به بررسی همه دیدگاه های این نهادهای مالی پرداخته و آنها را در یک پژوهش گردآوری کرده است. آنچه در نهایت از خلاصه این مطالعات بیرون آمده این است که بهبود عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای درحال توسعه با شیوع ویروس کرونا نیاز به محرک پولی و مالی دارد. اما به دلیل محدود بودن فضای مالی و انتقال پولی ضعیف، بهتر است هدف اصلی به جای محرک بخشی به اقتصاد، تداوم خدمات عمومی از جمله مراقبت های بهداشتی و پشتیبانی از آسیب پذیرها باشد. در نهایت با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، پژوهشگران این مطالعه توصیه کرده اند برای خروج از رکود اقتصادی بهتر است سرمایه گذاری ها در بازار سرمایه کشور افزایش پیدا کند.

چشم انداز جهانی در سال 2020

در گزارش های سازمان ملل، بانک جهانی، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، آنکتاد و صندوق بین المللی پول، وضعیت اقتصاد جهان و چشم انداز اقتصاد جهانی در سال 2020 بررسی شده است. براساس گزارش سازمان ملل می توان گفت تنش های تجاری و نااطمینانی های سیاستی منجر به آن شد که رشد اقتصادی جهان در سال 2019 به کمترین نرخ از زمان بحران مالی 2007 تا 2009 برسد. پیش از شیوع ویروس کرونا سازمان ملل در سال 2020 این نرخ را با افزایش اندکی، 5/ 2 درصد پیش بینی کرد. اما سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی جهان پس از شیوع این بیماری همه گیر را در سال 2020 به ترتیب 5/ 1 درصد و منفی 3 درصد برآورد کرده اند.

تورم صعودی یا نزولی؟

براساس مطالعات سازمان ملل پیش از شیوع ویروس کرونا، در اقتصادهای توسعه یافته روند کاهشی تورم و در کشورهای درحال توسعه، در سال 2019 پایداری میانگین تورم انتظار می رفت. این درحالی است که با شیوع ویروس کرونا و دامنه دار شدن و تشدید نگرانی ها از شیوع بیماری، اقتصاد جهانی درحال پشت سرگذاشتن یک شوک تورم منفی عظیم است. براساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد قیمت مصرف کننده که در سال 2019 در اروپا برابر با 3 درصد بوده در سال های 2020 و 2021 به ترتیب به 2 درصد و 4/ 2 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر در اروپای نوظهور و در کشورهای درحال توسعه این منطقه، از 5/ 6 درصد در سال 2019 به 5 درصد در سال 2020 و 1/ 5 درصد در سال 2021 نزول خواهد کرد. در منطقه آسیا تورم از 7/ 2 درصد در سال 2019 به 5/ 2 درصد در سال های 2020 و 2021 خواهد رسید و در آسیای نوظهور و درحال توسعه این میزان از 2/ 3 درصد در سال 2019 به ترتیب به 3 و 9/ 2 درصد در سال های 2020 و 2021 خواهد رسید.

وضعیت ایران در پیش و پس کرونا

براساس گزارش صندوق بین المللی پول، در مهر ماه سال گذشته پیش بینی می شد که اقتصاد ایران رشد اقتصادی درحد صفر را در سال 2020 تجربه کند اما با شیوع ویروس کرونا این برآورد به منفی 6 درصد کاهش یافت که به رغم منفی بودن نسبت به برآورد صندوق نسبت به سال 2019 که منفی 6/ 7 درصد بود با بهبود همراه خواهد بود. با این حال پیش بینی ها نشان می دهد در سال 2021 اقتصاد ایران رشد مثبت 1/ 3 درصدی را تجربه کند.

خروج سرمایه در اقتصادهای نوظهور

براساس برآورد سازمان ملل پیش از شیوع ویروس کرونا نرخ رشد تجارت جهانی به 3/ 0 درصد در 2019 رسید. اما در جریان شیوع کرونا، سرمایه گذاری هایی به ارزش نزدیک به 90 میلیارد دلار از کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور خارج شده اند.

پیش از شیوع ویروس کرونا برآورد سازمان ملل برای سال 2019 حاکی از جریان باثبات سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت اقتصادهای نوظهور درحدود 535 میلیارد دلار بود. این درحالی است که آنکتاد پیش بینی کرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان طی سال جاری به دلیل همه گیری و گسترش ویروس کووید-19 در جهان نسبت به دو دهه گذشته 40 درصد کاهش خواهد یافت.

اشتغال در پیش و پساکرونا

در بخشی از این مطالعه به وضعیت اشتغال در جهان پس از شیوع ویروس کرونا پرداخته شده است. مطالعات نشان می دهد سازمان ملل پیش از شیوع کرونا روند مثبت اشتغال جهانی در سال 2019 را پیش بینی کرد. این در شرایطی است که براساس مطالعات سازمان بین المللی کار ویروس کرونا منجر به تعطیلی های کامل یا جزئی مشاغل شده که این تعداد، 81 درصد از نیروی کار جهان را شامل می شود. این سازمان پیش از شیوع ویروس کرونا کاهش نرخ جهانی بیکاری به حدود 5 درصد را که به طور عمده ناشی از افزایش اشتغال در اقتصادهای توسعه یافته است برآورد کرد. در این خصوص، در اتحادیه اروپا میانگین نرخ بیکاری 4/ 7 درصد و در ایالات متحده 6/ 3 درصد برآورد شد. براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، پس از شیوع ویروس کرونا، نرخ بیکاری در اروپای پیشرفته در سال 2019 برابر با 6/ 6 درصد است. این نرخ در سال های 2020 و 2021 به ترتیب برابر با 2/ 9 درصد و 9/ 7 درصد پیش بینی شده است. در ایالات متحده نیز نرخ بیکاری 7/ 3 درصد در سال 2019 بوده که در سال 2020، 4/ 10 درصد و در سال 2021 حدود 1/ 9 درصد پیش بینی می شود. در نتیجه با شیوع ویروس کرونا نرخ بیکاری در سال 2020 افزایش می یابد و سپس در سال 2021 روند کاهشی خواهد داشت.

این صندوق پیش بینی کرده است نرخ بیکاری در ایران نیز در سال 2020 به 3/ 16 درصد افزایش خواهد یافت.

طبق گزارش سازمان ملل پیش از شیوع ویروس کرونا جریان خالص سرمایه به سمت اقتصادهای نوظهور در سال 2019 کاملا پایدار و ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور در بحران ها با چشم انداز رشد ضعیف، افزایش بدهی یا عدم اطمینان سیاسی بالا کاهش چشمگیری داشت. علاوه بر این جریان های پرتفوی از جمله جریان سهام و بدهی در اقتصادهای نوظهور در سال 2019 بهبود یافته است. این درحالی است که طبق تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول پس از شیوع ویروس کرونا بازارهای سهام سریع ترین سقوط در تاریخ را با افت 20 درصدی S&P500 از زمان اوج خود تجربه کردند. براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول انتظار می رود شرایط سخت اقتصادی برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور بازار برای نیمه اول سال همچنان پابرجا بماند. مطابق با پیش بینی مسیر همه گیری، برآورد می شود شرایط مالی در نیمه دوم سال 2020 بهبود یابد.

با توجه به گزارش سازمان ملل پیش از شیوع ویروس کرونا وجود ریسک های مختلف نیز اقتصاد جهانی را تهدید می کند. از جمله این ریسک ها می توان به خطرات اقلیمی، تنش های تجاری، خطرات ژئوپلیتیک و افزایش سطح بدهی جهان اشاره کرد. خطرات اقلیمی به طور فزاینده ای برای رشد اقتصادی تهدید محسوب می شوند. همه مناطق در برابر پیامدهای تغییرات آب و هوایی آسیب پذیر هستند، از این رو سیاست گذاران لازم است برای رفع ابهامات موجود در مورد خطرات اقلیمی اقدامات فوری پیش گیرند. تنش های تجاری نیز کند شدن رشد را به دنبال دارد. تجارت جهانی با افزایش فشارها بر سیستم تجارت چندجانبه تهدید می شود، از این رو، تشدید بیشتر تنش های تجاری می تواند خسارت های طولانی مدت به چشم انداز رشد وارد کند. علاوه بر این موارد خطرات ژئوپلیتیک هم تهدید بزرگی برای اقتصاد جهانی است. در این راستا تنش های منطقه ای ممکن است پیامدهای نامطلوب جهانی به همراه داشته باشد. از جمله خطرات سطح بالای بدهی است که می تواند یک چرخه معیوب در رکود اقتصادی ایجاد کند.

اقدامات سیاستی و راهبردی در پساکرونا

با توجه به مطالعات سازمان ملل پیش از شیوع ویروس کرونا می توان گفت اقتصاد جهانی با چالش های ساختاری و کلان اقتصادی روبه رو است. با وجود سیاست های پولی انبساطی و تسهیل وام گیری، سرمایه گذاری مولد در بسیاری از کشورها طی دهه پیشین ناکافی بوده است. برای حل این چالش ها، نیاز به ترکیبی متوازن از سیاست ها به ویژه گسترده تر سیاست مالی در کنار سیاست پولی انبساطی با هدف تسریع رشد اقتصادی است. علاوه بر آن اصلاحات ساختاری برای مقاوم سازی اقتصاد به تکانه ها و شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی از مهم ترین اقدامات است. در این راستا مهم ترین اولویت کنترل و مدیریت تغییرات اقلیمی، حرکت سریع تر به سمت انرژی های نو و تجدیدپذیر، اصلاحات بازار کار و نظام بازنشستگی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و آموزش و راهکارهایی برای تنوع بخشی به اقتصاد هستند. چالش های کلان اقتصادی، تحقق نرخ رشد را با مشکل روبه رو کرد و در نتیجه مانع دستیابی به اهداف توسعه پایدار هستند. بنابراین لازم است که ترکیب سیاستی متوازن تری توسط دولت ها به کار گرفته شود.  بررسی های انجام شده توسط نهادهای بین المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک جهانی، آنکتاد و صندوق بین المللی پول پس از شیوع ویروس کرونا نشان می دهد که بهبود عملکرد اقتصاد کلان با شیوع بیماری همه گیر کووید-19 در کشورهای درحال توسعه ممکن است محرک پولی و مالی را درگیر کند. با این حال از آنجا که انتقال پولی ضعیف و فضای مالی محدود است، اثر بخشی سیاست کلان با افزایش تقاضا ممکن است در بسیاری از کشورهای درحال توسعه ضعیف باشد. در عوض، هدف اصلی، به جای محرک، باید تداوم خدمات عمومی از جمله مراقبت های بهداشتی و پشتیبانی از آسیب پذیر ها باشد. از سوی دیگر اگر ریسک های رو به پایین، بروز کرده و افت رشد اقتصادی برای بازه زمانی طولانی تری ادامه یابد، در این صورت به همکاری چندجانبه کشورها برای خصوص اطمینان از اعمال سیاست های اثر بخش و مهار کننده درحوزه سلامت، نیاز خواهد بود. در این گزارش ها ذکر شده است که یک شوک جهانی و بسیار مسری مانند کووید-19 نیاز به هماهنگی بین المللی دارد که اثرات بیرونی مثبت جهت کاهش عفونت و عوامل بیرونی اقدامات منفی را که از نظر اقتصادی به سایر کشورها آسیب می رساند، درونی سازد.

پنج توصیه برای اقتصاد ایران

در پژوهش انجام شده پنج توصیه برای اقتصاد ایران برای عبور از بحرانی که پاندمی کرونا به وجود آورده عنوان شده است. اول اینکه دولت باید از به کار گیری ابزار مناسب و موثر حوزه سلامت عمومی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اطمینان حاصل کند. سیاست هایی هدفمند را برای پشتیبانی از نظام مراقبت سلامت و شاغلان تدوین و اجرایی کرده و در عین حال از گروه های اجتماعی با سطح درآمد پایین و آسیب پذیر پشتیبانی کند.

دوم، افزایش سرمایه گذاری برای تقویت تقاضای کل با اتکا به بازار سرمایه راه اصلی خروج از رکود است. بازار سرمایه ایران بیشتر متمرکز روی بازار ثانویه است. باید با اتکا به منابع موجود در بازار سرمایه با پیشتازی سهامداران بزرگ که دولتی و شبه دولتی هستند، مانند صندوق ها و سهامداران عمده شرکت های بزرگ، سرمایه گذاری در پروژه های جدید انجام شود.  سوم، برای تقویت ظرفیت اعتباردهی بانک ها باید بانک مرکزی با اعطای اعتبار به بانک ها و تزریق منابع به آنها ظرفیت اعتباردهی بانک ها برای اعطای اعتبارات را افزایش دهد.  چهارم، با توجه به شیوع ویروس کرونا در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان و چشم انداز منفی اقتصاد دنیا که در کاهش شدید و کم سابقه شاخص های بورس های بین المللی و کاهش قیمت نفت نمایان شده است ممکن است محدودیت های ارزی کشور بیش از گذشته شود.

در نهایت با توجه به محدودیت منابع دولت و همچنین یکسان نبودن شرایط بنگاه ها و کسب وکارها در منتفع یا متضرر شدن از شرایط فعلی لازم است برای برخی تحقیقات یا بخشش های مالیاتی، بیمه ای یا بانکی شروطی در نظر گرفته شود.