آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۳
زندگی: سلامت
۱۴

«سیب سلامت» به ما چه می گوید؟

نشان سازمان غذا و دارو که به صورت تلفیقی از علامت سیب سلامت در کنار جدولی که به اصطلاح به آن «چراغ راهنمایی مواد غذایی» گفته می شود، مهم ترین نشانه روی بسته های مواد غذایی است.  در این چراغ راهنما میزان سه ماده ای که از دید سلامت جهانی توجه به میزان آنها در موادغذایی مهم است و می تواند مصرف زیادشان برای مصرف کننده آسیب رسان باشد (یعنی میزان چربی قند و نمک) به تفکیک درج شده و بر اساس حد مجازشان با سه رنگ سبز، زرد و قرمز مشخص می شود. بنابراین از نگاه مصرف کننده مهم ترین شاخصی که پس از تاریخ تولید و انقضا باید روی بسته های موادغذایی پیش از خرید مورد توجه قرار بگیرد، همین نشان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت است.