آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۳
حوادث
۱۷

2 برادرکش قصاص نشدند

شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران روز گذشته محل رسیدگی به دو پرونده برادرکشی منجر به رضایت بود.در اولین پرونده جوان 20 ساله برادر هشت ساله مبتلا به اوتیسم خود را به قتل رسانده بود که با اعلام رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافت.در دومین پرونده جوان 18 ساله با برادر بزرگ خود بر سر سرک کشیدن در گوشی تلفن همراهش درگیری منجر به قتل پیدا کردند که او هم با رضایت پدرش از قصاص نجات پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار جام جم،آذر 98 پدر و مادر شروین هشت ساله که به اوتیسم مبتلا بود، با جسد بی جان او در حالی که کیسه ای روی سرش کشیده و خفه شده بود رو به رو شدند و برادر بزرگ شروین که هنگام حادثه با او در خانه شان تنها بود، لب به اعتراف گشود و به قتل برادر بیمارش اعتراف کرد.

پدر شروین از قصاص فرزند ارشد خود گذشت کرد و روز گذشته پرونده برای رسیدگی از لحاظ جنبه عمومی جرم به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. متهم در دفاع از خود گفت:«برادرم به خاطر بیماری اش باید دارو مصرف می کرد و روز حادثه ساعت مصرف دارویش رسیده بود و با جیغ و فریاد قرص را نمی خورد و بی تابی و بی قراری می کرد.رفتار او مرا کلافه کرده بود و برای این که او را آرام کنم یک پلاستیک روی سرش کشیدم و چند دقیقه بعد متوجه شدم که نفس نمی کشد.» متهم در این لحظه از توضیحات خود به گریه افتاد و ادامه داد:«همیشه دلم برای شروین می سوخت و او را دوست داشتم.از این اتفاق خیلی ناراحتم و عذاب وجدان دارم.» قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم برای صدور رای وارد شور شدند.

قصد کشتن برادرم را نداشتم

بر اساس محتویات دومین پرونده، سوم اسفند 98 پسر جوانی به نام پویا با پلیس تماس گرفت و ادعا کرد برادرش اقدام به قتل او کرده است و به همین دلیل او خانه را ترک کرده و از ماموران کمک خواست.ماموران کلانتری جنت آباد مقابل خانه پوریا رسیدند و او با اصرار از ماموران پلیس خواست با او به خانه شان برود، چون ادعا می کرد امنیت جانی ندارد و برادرش قصد دارد سرش را ببرد.

همان موقع پدر و مادر پویا هم که موقع درگیری فرزندانشان منزل نبودند از راه رسیدند، اما دوباره بین دو برادر درگیری شد.پویا با صندلی ناهارخوری به برادرش حمله کرد و برادرش قمه در دست داشت.در حالی که پدرشان و مامور کلانتری سعی داشتند با میانجیگری درگیری را پایان دهند،پویا قمه را از دست برادرش گرفت و با ضربه ای او را جلوی چشم مامور کلانتری از پای درآورد. پدر پویا در همان مراحل رسیدگی مقدماتی از قصاص او گذشت کرد و متهم برای رسیدگی به لحاظ جنبه عمومی جرم روز گذشته در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه رفت و در دفاع از خود گفت:بعداز ظهر از خواب بیدار شدم و یکدفعه برادرم از داخل اتاقش به من فحاشی کرد .  او فکر می کرد به گوشی و وسایلش دست زده ام.من از برخوردش عصبانی شدم و با هم درگیر شدیم و می گفت سرت را می برم.من ترسیده بودم اما قصد کشتن برادرم را نداشتم، چون او را دوست داشتم.»

متهم در آخر تقاضا کرد با احتساب روزهای بازداشت با آزادی او موافقت شود و قضات برای صدور رای وارد شور شدند.