آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۲
نفت ، پتروشیمی و کالاهای پایه
۱۶
تحلیل

بررسی تکنیکال قیمت گوشت گاو زنده

سمانه عاملی (تحلیلگر بازار روند)

 کلی قیمت هر 100 پوند گوشت گاو زنده، نزولی با قدرت متوسط برآورد می شود. در چهار هفته گذشته قیمت این کالای اساسی با حدود 5/ 6 درصد کاهش از 48/ 101 دلار به 7/ 94 دلار رسید. در چند هفته آینده قیمت گوشت می تواند اهداف قیمتی پایین تری مثل 84 دلار را دنبال کند که چهار محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند که به آنها حمایت می گوییم.

محدوده 9/ 91، 5/ 90، 4/ 89 و 87 دلار را می توان به عنوان اعداد مهم حمایتی حرکت قیمت در چند هفته آتی در نظر داشت. در صورتی که قیمت گوشت گاو زنده به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده های حمایتی یا عکس العمل قیمت، تغییر مسیر داد و افزایش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده خط روند نزولی کوتاه مدت، محدوده های قیمتی 3/ 96، 6/ 97 و 7/ 99 دلار نیز می توانند مانع افزایش قیمت تا محدوده 7/ 101 دلار شوند.

روند کوتاه مدت - نزولی قوی

در صورت ادامه روند نزولی کوتاه مدت، مهم ترین منطقه ای که می تواند مانع کاهش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 5/ 90 دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، ترس ها را برای ادامه روند نزولی افزایش می دهد.این منطقه برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می رسد قیمت، برای عبور از این محدوده قیمتی به سمت پایین با مشکلاتی مواجه شود و ایفای نقش حمایتی کمی امید را در میان سرمایه گذاران برای افزایش قیمت ها افزایش می دهد.

روند میان مدت - صعودی شکسته شده

در صورت کاهش قیمت ها مهم ترین منطقه ای که می تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 87 دلار است. شکسته شدن این محدوده قیمتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس ها را برای ریزش بیشتر قیمت ها بالا می برد. این منطقه برای تحلیلگران محافظه کار اهمیت خاصی دارد. قیمت، برای عبور از محدوده 87 دلار به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

روند بلندمدت - نزولی شکسته شده

در صورت کاهش قیمت محدوده خط روند نزولی بلند مدت شکسته شده می تواند نقش حمایتی قدرتمند داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا نشانه صعودی بوده و سرمایه گذاران را به تشکیل روند صعودی میان مدت امیدوار کرد.