آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۳
حوادث
۱۷

در کمتر از 4 ساعت در تهران رخ داد

2 مغازه دار قربانی 2 جنایت

مرد جوان و پسر 16ساله که در جنایت های جداگانه در پایتخت، دو مغازه دار را با ضربه های چاقو به قتل رسانده بودند، تحت تعقیب پلیس جنایی قرارگرفتند.

به گزارش خبرنگار جنایی جام جم، واپسین ساعات هشتم تیر امسال اهالی خیابانی در محله یافت آباد، مردی را دیدند که بی دلیل عربده کشی می کرد. چند نفر از اهالی او را می شناختند. مرد جوان شریک مغازه میوه فروشی در آن خیابان بود.

این مرد مست بود و تلاش اهالی برای آرام کردن او فایده ای نداشت. وقتی به مقابل مغازه میوه فروشی رسید، پسر شریکش به سمت او آمد تا شاید بتواند او را آرام کند. اما مرد مست با برداشتن چاقویی از مغازه، فرزند شریکش را زخمی کرد.  همسایه ها سعی کردند چاقو را از دست او بگیرند اما نتوانستند و مرد خشمگین با زخمی کردن یکی از همسایه ها که در آنجا مرغ فروشی داشت از محل گریخت. مردم با پلیس و اورژانس  تماس گرفتند و دو مرد زخمی را به بیمارستان منتقل کردند که یکی از آنها زنده ماند و دیگری که صاحب مغازه مرغ فروشی بود تسلیم مرگ شد. موضوع این جنایت از کلانتری یافت آباد به رحیم دشتبان، بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران گزارش شد. با دستور قضایی نام و مشخصات متهم به قتل فراری برای دستگیری در دستورکار ماموران اداره دهم پلیس آگاهی  تهران قرار گرفت. پلیس پایتخت در جست وجوی متهم به قتل فراری بود تا این که سه ساعت بعد از این جنایت، قتل مرد مغازه داری در خیابان شهرستانی در حوالی میدان امام حسین(ع) تهران به بازپرس جنایی گزارش شد. زمانی که ماموران در آنجا حاضر شدند  با تحقیق از همسایه ها متوجه شدند بساط سبزی فروشی پسر نوجوانی در این خیابان باعث شلوغی محل و اعتراض اهالی شده بود. شامگاه یکشنبه او با یکی از مغازه داران بر سر بساط کردنش درگیر شد و درحالی که چاقویی به دست داشت، ضربه ای به قلب او زد و مادرش هم که شاهد این درگیری بود به هواخواهی از فرزندش قالب یخی را سمت مرد زخمی پرتاب کرد. مرد زخمی به بیمارستان منتقل شد اما به خاطر شدت جراحت جان باخت.

تحقیقات کارآگاهان پلیس برای شناسایی مخفیگاه پسر نوجوان و دستگیری او ادامه دارد.