آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۲
باشگاه اقتصاددانان
۳۱

تعدیل چک لیست ها

بهروز شهدایی (کارشناس بازار سرمایه)

گرچه به اذعان بسیاری از تحلیلگران بازار های مالی، آن چیزی که می تواند موجبات تعمیق بازار را فرآهم آورد ابزار های نوین مالی است، اما باید توجه داشت که گسترش در سطح نیز مزیت های در خورتوجهی را برای بازار سرمایه به ارمغان می آورد که یقینا قابل اغماض نیست. فعالان بازار به خاطر دارند که در اوایل دهه هشتاد خورشیدی صندوق های با سرمایه باز یا اختیار معاملات و اوراق بدهی و... تنها مباحثی تخصصی بود که در بین تحلیلگران آکادمیک مطرح می شد که گذشته از آن هیچ گزینه ای درخصوص شرکت های فعال در صنعت حمل ونقل یا فروشگاه های زنجیره ای و صنایعی از این دست در بازار به چشم نمی خورد که به مرور شاهد عرضه این صنایع بدیع در بازار بودیم که باعث گسترش دیدگاه و البته اختیار انتخاب گزینه های متنوع تری را در بین صنایع گوناگون جهت سرمایه گذاران فراهم کرد تا ضمن تنوع بخشی پرتفو، شاهد کاهش ریسک از همگونه سازی به پرگونه سازی صنایع باشیم.

گرچه آغاز رو به تزاید عرضه های اولیه را از اوایل دهه هشتاد و در ادامه با تصویب واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 شاهد بودیم، اما توسعه اخیر این عرضه ها به نحو غیرقابل تصوری در سال های اخیر گستردگی و تنوع بسیار بیشتری را به ارمغان آورد و به نظر می رسد این فرآیند که یقینا متاثر از برخی پارامتر های ملی و فراملی بود، آرزوی بسیاری از فعالان اقتصادی درخصوص کاهش تصدی گری دولت را جامه عمل پوشانید.

مزایای توسعه فرآیند عرضه های اولیه را باید از چند منظر مورد بررسی قرار داد که بدوا به بررسی سطوح کلان آن می پردازیم.

به وضوح در تاریخ اقتصادی جهان ما شاهدی بر مدیریت کارآی اقتصادی دولت ها در بنگاه داری نبودیم و طبیعتا انتظار می رود که با خروج دولت ها از شرکت داری شاهد افزایش راندمان عملیاتی در گروه های واگذار شده به بخش خصوصی باشیم و ما هم گسترش خروج دولت از تصدی گری بنگاه ها را به عنوان پارامتری مثبت در آینده بلندمدت اقتصادی در نظر می گیریم و امیدوار هستیم که این مهم با ثبات قانونی و عدم موازی کاری به نهایت برسد.

نکته ای دیگر که در بررسی مزایای عرضه های اولیه باید مورد واکاوی قرار گیرد ساختار پولی و حجم بالای آن است که یقینا این حجم از نقدینگی با ورود به هر بخش اقتصادی می تواند مشکلات بی شماری را به وجود آورد و این درحالی است که به نظر می رسد بازار سرمایه قادر خواهد بود به سادگی در صورت گسترش عرضه های اولیه و ورود شرکت های تاثیرگذار به عنوان اهرمی کمکی در اختیار برنامه ریزان اقتصادی قرار گیرد. اما نکته ای که باید مدنظر قرار داده شود آن است که پایداری این فرآیند زمانی قادر خواهد بود به نقش خود به عنوان مهار کننده پول های خلق شده عمل کند که پول ها از بازار سرمایه به صورت های مالی شرکت ها منتقل شود که این امر یقینا منجر به توسعه تولید و عملیات اجرایی در شرکت ها شده و ماحصل آن پایداری اقتصادی کشور و بالطبع بالندگی در بازار سرمایه خواهد بود.

درخصوص دلایل اقبال بازار به عرضه های اولیه باید در چند مورد طبقه بندی قرار داد که به شرح ذیل است:

با توجه به تجربه تاریخی عرضه های اولیه در اکثر موارد شاهد این بودیم که سطوح کشف قیمت اولیه بازدهی در خور توجهی را برای سرمایه گذاران به همراه دارد و موارد نقض در طول سال های اخیر آنقدر ناچیز بوده که در تصمیم گیری ها نقشی را ایفا نمی کند و بررسی روند بازدهی عرضه های اولیه حداقل در یک ماه اول نیز حکایت از صف های خرید مستحکمی دارد که بازدهی بیش از صددرصدی را در کوتاه مدت به ارمغان می آورد به عبارتی به نظر می رسد که شرکت در عرضه های اولیه، تبدیل به نوعی سرمایه گذاری بدون ریسک شده است و این امر درخصوص عرضه های دولتی با توجه به نکاتی که در آغازین مبحث مطرح شد، نمود بیشتری دارد.

سرمایه بسیار کم بالاخص پس از اجرایی شدن روش بوک بیلدینگ در عرضه های اولیه نیز موجب شده برای بسیاری از فعالان و بالاخص دارندگان کدهای جدیدی که درحال محک زدن بازار هستند جذابیت ویژه ای را به همراه داشته باشد که البته طبقه بندی پایان سال گذشته ای که سازمان بورس درخصوص کدهای جدید ارائه داد بر کانالیزه کردن اقبال به شرکت های عرضه اولیه نقش موثری را ایفا کرد.

در پایان باید به این نکته توجه داشت که گرچه انتظار می رود بخشی از عطش بازار سرمایه بتواند با عرضه های اولیه جبران شود، اما در واقع حجم عرضه های اولیه با توجه به حجم نقدینگی عظیم وارد شده به بازار سرمایه آن قدر ناچیز به نظر می رسد که شاید پاسخگوی این عطش روز افزون نباشد و راه حل آن را می توان در سه جزء خلاصه کرد:

اول بالابردن تعداد عرضه های اولیه از طریق تعدیل چک لیست های سازمان بورس جهت پذیرش شرکت های جدید با رعایت حقوق فعالان بازار سرمایه و با بالا بردن مسوولیت حسابرس و بازرس قانونی شرکت.

دوم افزایش الزام عرضه اولیه به بیش از 20درصد.

سوم الزام دولت به شرکت های تحت پوشش خود که دارای سهام مدیریتی شرکت های پذیرفته شده در بازار هستند به افزایش میزان سهام شناور آزاد از طریق روش حراج بالاخص در بازگشایی های نماد.