آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۳
صفحه آخر
۲۰
مقطع حساس کنونی

3 زن، یک نخ و موسسه لاغری

امید مهدی نژاد

در جلسه افتتاحیه دوره جدید موسسه لاغری و زیبایی باریک اندیشان، دکتر باریک اندیش در سخنرانی انگیزشی ای که انجام داد و با پریدن به بالا و پایین و تاکید بر اهمیت اراده و اعتماد به نفس و شهریه های بالا، از متقاضیان ثبت نام در دوره جدید خواست برای آن که بتوانند زودتر به لاغری و زیبایی دست یابند و هیکل مطلوب خود را داشته باشند، هرچقدر هم که امروز چاق و عریضند، تصویری از خود را در زمانی که لاغر بوده اند به خاطر بسپارند و برای دیگران تعریف کنند و در طول دوره تلاش کنند به آن تصویر نزدیک شوند و ضمنا برای رعایت پروتکل های بهداشتی شهریه را با استفاده از اپلیکیشن پرداخت نمایند. پس از اتمام سخنرانی، متقاضیان ثبت نام به سالن انتظار رفتند تا از طریق اپلیکیشن ها هزینه کلاس ها را پرداخت نمایند. سه زن که دور یک میز نشسته بودند، پس از آن که نگاهی به هیکل همدیگر انداختند و زیر لب خدا به دور گفتند، به هم لبخند زدند. در این لحظه یکی از زن ها رو به زن دوم و سوم کرد و گفت: من تا چندی پیش لاغر بودم، شما چطور؟ زن دوم و سوم گفتند: بله بله ما هم همین طور. زن اول گفت: من به حدی لاغر بودم که مادرم از کراوات های پدرم برایم مانتو می دوخت. زنان دیگر گفتند: وای. در این لحظه زن دوم گفت: من از این هم لاغرتر بودم. من به حدی لاغر بودم که یک بار که توری راه آب حمام خراب شده بود با جریان آب وارد لوله فاضلاب شدم و پدر و برادرم با بدبختی توانستند مرا از داخل لوله نجات دهند. زنان دیگر گفتند: واهای. در این لحظه زن سوم گفت: من حتی تا مدتی بعد از ازدواج نیز لاغر بودم، به حدی که روزی یک آلبالو را با هسته خوردم و آن روز هرکس به من می رسید می گفت: مبارک باشد، دختر است یا پسر؟ زنان دیگر گفتند: واهاهای. در این لحظه یک نخ، که مسوول ثبت نام موسسه بود به نزد آنها آمد و به آنها تذکر داد و آنها نیز با دیدن میزان لاغری وی خاموش شدند و به ادامه نصب اپلیکیشن پرداختند.