آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۳
صفحه آخر
۲۰
تلنگر

مفهوم ثابت پیچاندن!

علیرضا رافتی (روزنامه نگار)

سفر کردن تا قبل از اختراع هواپیما مفهوم پیچیده تری از الان بوده است. مثلا در دوره قاجار یک زن «اینفلوئنسر» اگر می خواسته برود جایی از جهان را بگردد و با عکس هایش تبلیغات بگیرد و روغنی به نانش بزند باید از هفت خوان رستم می گذشته. سفرنامه حج عالیه خانم شیرازی گواه این مصائب سفر یک زن است. یا مثلا اگر یک مرد اصیل آریایی می خواسته اهل و عیال را بپیچاند و با رفقا بروند تفرج باید دلایل محکم تری برای چند ماه نبودن جور می کرده!

اسم اعتمادالسلطنه را شاید نشنیده باشید اما حتما اسم امیرکبیر را شنیده اید. پس بهتر است برای معرفی اعتمادالسلطنه بگویم همان قاتل امیرکبیر! یکی از اهالی دربار ناصرالدین شاه که برو و بیایی و دم و دستگاهی داشته و اتفاقا دست به قلم هم بوده و وقایع روزانه خود را می نوشته.

دستنوشته های روزانه اش با عنوان «روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه» گردآوری و چاپ شده که وقایع جالبی را از دربار ناصرالدین شاه روایت می کند. مثلا جایی از کتاب می رسیم به روزهای اول بهار 1306 قمری که ناصرالدین شاه فیلش یاد هندوستان کرده و پا کرده در یک کفش که می خواهم بروم فرنگ و به وزیرمختارش در بلاد روس فشار می آورد که مقدمات سفرش را هماهنگ کند. بالاخره بعد از چند ماه به این در و آن در زدن با سفرش موافقت می شود و یک روز صبح شاه به مرکب می نشیند و به اهل و عیال و حرمسرا می گوید دارد می رود سلطنت آباد و وقتی از دربار بیرون می آید در گوشی به اطرافیان می گوید که من شب عشرت آباد خواهم بود و فردا از عشرت آباد می رویم سمت فرنگ!

داشتم فکر می کردم اگر در آن زمان موبایل اختراع شده بود لابد چند روز بعدش عصمت الدوله زنگ می زد که: قربان سر قبله عالم بروم! بنا بود چند روزی به تفرج سلطنت آباد رفته و برگردید، کجا ماندید پس دلمان هزار راه رفت...! ناصرالدین شاه هم که لابد تا آن روز به منزل زنجان، شاید هم تبریز رسیده بوده به اطرافیان می گفته ساکت باشند و آرام چیزی در تلفن سرهم می کرده و چند روز دیگر از حرمسرا وقت می خریده! شاید هم عصمت الدوله اصرار می کرده من به قبله عالم اعتماد دارم اما به جامعه اعتماد ندارم! پس لطفا یک «لایو لوکیشن» از خودتان برای این حقیر ارسال  بفرمایید!

خلاصه وقایع روزانه دربار قاجار را که ورق بزنی با بخشی از تاریخچه مفهوم «پیچاندن» آشنا می شوی که طی صدها سال که با پیشرفت تکنولوژی شکل همه چیز تغییر کرده، شکل این یک رقم ثابت مانده است!