آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۸۰
صفحه آخر
۱۶
مجله روز

فصل آزما

«فصل آزما» شامل گفت وگوهایی درباره ادبیات منتشر شد. این شماره از «فصل آزما» با این مطالب همراه است: «گفت وگو با محمود، در جست وجوی «دولت آبادی»، «گفت وگو با کوروش صفوی»، «با گلی امامی، حرف هایی درباره ترجمه و ادبیات»، «گفت وگوی محمدعلی سپانلو، محمدرضا اصلانی، ندا عابد و هوشنگ اعلم» و «گفت وگو با ابوتراب خسروی». در بخشی از «گفت وگوی محمدعلی سپانلو درباره ممیزی و وضعیت ادبیات آمده است: «من یادم هست که ما شب های شعر می رفتیم اما هنوز هم معتقدم که بدنه اصلی ادبیات امروز ایران چیزی کم دارد و آن آنگاژمان اجتماعی است. چون ادبیات امروز ما گویا به زندگی امروزمان نگاه نمی کند. قرار نیست شعار بدهیم ولی چندان خبری از زندگی امروز در شعر و داستان ما نیست. پس کو؟ اگر یک نفر 20 سال دیگر این ها را بخواند پس این هوا، این فضا و این روز و روزگار که می تواند ثبت درازمدت شود در این آثار ادبی جایش خالی است. پارسال که مریض بودم صدها رمان خواندم، بی اغراق صدها رمان، ولی تصویر واقعی از این شهر و جامعه را در اغلب این رمان ها نمی دیدم. شما این روابط اداری پیچیده و گاه فاسد را حتی یک مورد در این آثار نمی بینید. یک نفر نشسته در خانه و غصه می خورد یا دعوایی با کسی کرده یا در اداره ای یک حرف های دوپهلوی عشق و عاشقی رد و بدل شده. درست است که اینها هم بخشی از ادبیات است اما آیا برداشت خواننده این آثار از زندگی امروز محدود به همین وجوه است؟ وجه دیگر هم هست که در این آثار نیست؟!» نهمین شماره از «فصل آزما» با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی ندا عابد و سردبیری هوشنگ اعلم در 88 صفحه و با قیمت 15 هزار تومان منتشر شده است.