آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۲
فرهنگ و هنر
۲۵

کرونا و افزایش قیمت بلیت کنسرت ها

منبع: مهر

 امید حاجیلی، خواننده موسیقی پاپ روز پنج شنبه دوم مرداد ماه طی دو نوبت اولین کنسرت روزهای کرونایی تهران را در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار می کند. برگزاری کنسرت امید حاجیلی در شرایطی است که همراه داشتن ماسک و دستکش حین ورود به سالن اجرا الزامی است. از نکات جالب توجه برگزاری اولین کنسرت دوران کرونایی که به نظر می آید پس از اعلام ظرفیت مجاز 50 درصدی برای سالن های اجرا درباره آن از سوی شرکت های برگزارکننده کنسرت برنامه ریزی شده افزایش قیمت بلیت ها نسبت به سال قبل است. برای اولین کنسرت قیمت بلیت از 70 هزار تومان برای قسمت های با دید نامناسب تماشاگر آغاز می شود و تا مبلغ 265 هزار تومان نیز ادامه پیدا می کند!