آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۸۰
صفحه آخر
۱۶

عکس نوشت

تسنیم با انتشار مجموعه عکسی از «مهدی پدرام خو» گزارش داد: «شرکت نفت و گاز آغاجاری قبل از انقلاب دارای سیستم جمع آوری، انتقال و تصفیه خانه فاضلاب بود که از سال 64 سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب تعطیل شد و فاضلاب 3 هزار واحد مسکونی، سایت اداری، ورزشی، آموزشی و صنعتی این شرکت رهاسازی می شود. ماده 688 قانون اسلامی تاکید می کند آلوده کردن آب آشامیدنی و دفع غیربهداشتی فضولات انسانی در محدوده یا حریم شهر تهدید بهداشت عمومی است.» تصویری که می بینید از این مجموعه انتخاب شده است.