آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۹۸۰۰
شهرستان ها
۵

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب نیشابور: آب شرب 34 روستا جیره بندی است

نیشابور- خبرنگاررسالت: مهندس علیرضا اخویان افزود: از این تعداد پنج روستا همیشگی و 11 روستا به صورت فصلی با تانکر آب رسانی می شود و برای عبور از این بحران روستایی  نیازمند اعتبار67 میلیارد تومانی هستیم.وی اظهار کرد: برای تامین آب شرب تابستان 230 لیتر بر ثانیه یعنی به اندازه 10 حلقه چاه، کم داریم و به دنبال کسب مجوز برای حفاری و جابه جایی چاه ها هستیم.ایشان با اشاره به اینکه اثر بارندگی ها بر آب های سطحی است و اثر فوری بر منابع زیرزمینی ندارد، تاکید کرد: کیفیت شیمیایی آب شرب شهرستان مطابق استاندارد هایی تعریف شده است که مشکل نیترات و آلودگی میکروبی ندارد و کلر باقی مانده در حد استاندارد است.اخویان یادآور شد: قیمت تمام شده تولید یک مترمکعب آب در محیط شهری تقریبا هزار و 500 تومان و قیمت آب تحویلی به مشترکان 400 تومان است که در این وسط دولت هزار و صد تومان یارانه می دهد.وی اضافه کرد: در مناطق روستایی نیشابور قیمت تولیدی هر متر مکعب آب هزار و 900 تومان و قیمت فروش 567 تومان است که بیش از هزار و 300 تومان دولت به روستائیان  یارانه می دهد.ایشان گفت: میانگین سرانه مصرف آب شرب نیشابور در شبانه روز در نقاط شهری 186 لیتر و روستایی 256 لیتر به ازای هر نفر است در حالی که سرانه مصرف استاندارد 150 لیتر است و علت تفاوت میانگین مصرف روستایی با شهری در آبیاری باغچه ها و دام و طیور داخل منازل روستایی است.اخویان خاطرنشان کرد: ظرف چهار سال گذشته با اعتبار شبه فاینانس (فروش انشعاب به مردم) به مبلغ 25 میلیارد تومان 70 کیلومتر شبکه اجرایی کردیم، این در حالی است که طی 20 سال قبل آن 280 کیلومتر شبکه اجرایی شد این رشد مناسبی را نسبت به قبل نشان می دهد و البته 20 درصد هزینه ایجاد شبکه بر عهده مردم است که هزینه 70 درصد باقی مانده را دولت تامین می کند.