آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۹۸۰۰
شهرستان ها
۵

محمد قاسمی اعلام کرد: تردد ایمن شناورها در آب های بوشهر با نصب بیش از 90 دستگاه کمک ناوبری

بوشهر-خبرنگاررسالت: محمد قاسمی، معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در این باره گفت:یکی از رسالت ها و وظایف اداره کل بنادر و دریا نوردی استان بوشهر تامین ایمنی ابراه ها، ورودی بنادر و جزایر در محدوده  دریایی استان می باشد که در این  راستا با نصب بیش از 90 دستگاه علایم کمک ناوبری زمینه تردد ایمن  شناورها درآب هایاستحفاظی استان بوشهر صورت گرفته است.قاسمی افزود: در حال حاضر آمار روشنایی علایم کمک ناوبری محدوده استان بوشهر بیش از 94 درصد هست که با تمهیداتی که انجام شده تا آخر تیر ماه به 100 درصد خواهد رسید و این مهم شامل تمامی نقاط دریایی استان می باشد.در ادامه حجت خسروی رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در خصوص برنامه های تعیین شده جهت ایمنی هرچه بیشتر آبراه ها با توجه به افزایش میزان تردد هایدریایی گفت: با توجه به تغییرات ایجاد شده در کانال دسترسی بندر بوشهر و بر اساس برنامه ریزی هایصورت گرفته، آرایش جدید بویه ها در حوضچه چرخش بندر بوشهر انجام شده که با اتمام عملیات آماده سازی، بویه های مذکور در محل های تعیین شده مستقر شدند.

خسروی اضافه کرد: در سایر بنادر نیز عملیات آماده سازی بویه ها و اقداماتی که برای تامین و نگهداری آن ها بوده صورت گرفته که به محض مساعد شدن وضعیت جوی طی چند روز آینده آن ها نیز مستقرمی شوند.وی افزود : مجموع بویه های آماده به کار به عنوان اصلی ترین روش تامین ایمنی آبراه ها تا چند روز آینده به بیش از 98 درصد خواهد رسید که با توجه به نوع عملیاتی که در فازهای مختلف بویه گذاری صورتمی پذیرد،انجام چهار عملیات به آب اندازی در یک روز توسط تیم عملیاتی بندر بوشهر یک اقدام بی نظیر و در خور تحسین می باشد.