آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۲
صفحه آخر
۲۰

سخن روز

منبع: تحف العقول ص 90 - نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 479، ح 68

امام علی علیه السلام:  خویشتنداری، زینت فقر است و سپاسگزاری زینت غنا و توانگری.