آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۲
صفحه آخر
۲۰

عکس نوشت

برای کمپین #ماسک - می زنم هنرمندان هم دست به کار شدند. صابر ابر عکسی از خودش در اینستاگرامش همراه ماسک منتشر کرد و با نوشتن متنی از لزوم استفاده از ماسک در این روزها گفت.ابر نوشت: «ماسک و کرونا و شرایطی که ساخته برایم شبیه به خیلی چیزهاست، نزدن ماسک و دلیل های عجیب مثل اینکه، نفسم می گیرد! هوا گرم است! نفسم بر می گردد و احساس خوبی ندارم! و کمی خصوصی کردنش مثل...دارم میرم فلان جا! با فلانی قرار دارم با ماسک برم آخه و... (که حتی از تکرار آنها خجالت می کشم) هیچ فرقی با خیانت و ورود به زندگی و حریم خصوصی دیگران ندارد! در جهان معاصر غر به نشدن ها و اذیت ها و خشونت ها و نداشتن ها و هر چیزی که از خویش فاصله می گیرد راحت است و همانقدر توجیه هر چیزی که از خودمان هم هست راحت! چه چیزی در ما، وجود دارد که ما را از استفاده همین تکه پارچه روی صورت باز می دارد؟ متاسفانه باید بگویم: عدم تهدید و توبیخ و اجبار! چرا همه چیز باید تبدیل به اجبار شود تا ما آن را انجام دهیم؟ منظورم فقط این کشور نیست، نگاه کنید به شهر ها و کشورهای مدرن جهان، انسان معاصر کم فهم همه جا هست. ما نسبت به هم مسئولیم و باید از هم مراقبت کنیم.»