آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۲
فرهنگی
۱۹

در مجمع عمومی سالیانه شرکت پلیمر آریاساسول مطرح شد: شکستن رکود تاریخی واحدهای پلی اتیلنی کشور