آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۰۱
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

رهبرمعظم انقلاب: تلاش ها و تدبیر ها و برنامه ریزی ها همه اش خوب است، اما پشتوانه اینها، تضرع و دعاست.