آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۴
سیاست: داخلی/خارجی
۲

خبر

کارشناسی های طبری بدون ملک

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

در این جلسه،محمدباقر صدوقی یکی از متهمان با قرار گرفتن در جایگاه گفت: طبری با وجود آن که کارشناس رسمی دادگستری در زمینه املاک نبوده و صرفا کارشناس سنجش ارزش لوازم خانگی و اداری بوده، از سال 83، هزار مورد کارشناسی برای ما انجام داده که من فتوکپی آنها را به ضابطین تحویل داده ام.صدوقی گفت: طبری در سال 85 یا 86 ملکی را از من در کامرانیه خرید و ملک کریمخان را به عنوان ثمن آن معرفی کرد. پس از بازدید متوجه شدیم که قیمت مورد نظر آنها دو میلیارد و خرده ای است که گفتیم ارزش ندارد.متهم صدوقی ادامه داد: ملک کریمخان را خود طبری کارشناسی کرده بود، حال آن که اصلا کارشناس نبود و کد کارشناسی نداشت.

دانیال زاده: به فریدون رشوه دادم

در این جلسه دادگاه همچنین، رسول دانیال زاده که از متهمان این پرونده است به درخواست قاضی برای ارائه توضیحات پشت تریبون قرار گرفت. دانیال زاده در بخشی از صحبت های خود درباره فیلمی که در جلسه دیروز پخش شد عنوان کرد: در سال 95 به حسین فریدون رشوه دادم و تصاویری که پخش شد مربوط به این پرونده نبود.