آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۲
ایران قرن
۱۶

اعلانات

فارسی نمودن مارک صنایع

چون اغلب از تهیه کنندگان مصنوعات داخلی در روی مصنوعات خود علامت مشخصه تجارتی را فقط به زبان لاتین ذکر کرده و این مساله موجب اشکال و تشخیص جنس مزبور از جنس خارجی مشابه آن می گردید بعلاوه اساسا منافی با حیثیت صنایع داخلی بوده، اداره کل تجارت تصمیم نموده است بعد از این هر نوع جنسی از مصنوعات داخلی که علامت مشخصه آن که عبارت از «ساخته شده در کجاست» به زبان فارسی ذکر نشده باشد و فقط اکتفا به زبان لاتین کرده باشد، آن جنس جزو اجناس ممنوعه تشخیص داده می شود و حتی در صورت تکرار در ردیف اجناس غیر مجاز قاچاق و ضبط خواهد شد.

اداره کل تجارت / روزنامه کوشش- پنجشنبه 24 فروردین 1312

 
گرامافون های تجارتخانه اخوان ارسطو زاده

جواب صدای کرافونول های تجارتخانه اخوان ارسطو زاده است که وارد شده و سایر گرامافون ها را به مسابقه می خواند

 
عطر مصطفی کمال پاشا

بهترین و باصرفه ترین عطرها عطر مصطفی کمال پاشا با یک مرتبه امتحان برای همیشه ابتیاع خواهید فرمود. نماینده انحصارات کل در ایران. تجارتخانه روح الله بن روحی . خیابان لاله زار طهران