آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۳۷۵۵
صفحه آخر
۱۲
پرنده آبی

رویاهایی برای سوریه

پاپ فرانسیس نیز روز گذشته در توییتی با اشاره به حمایت سازمان ملل از پناه جویان سوری که در سراسر جهان آواره شده اند، درخواست کرد برای بهبود وضعیت آنان دعا کنند؛ مردم خوبی که به غذا، سلامتی، کار، آموزش و آرامش نیاز دارند. ژوزف بورل، رئیس بخش آفریقا و آسیای میانه کمیساریای عالی پناهندگان، در شناسانه کاربری توییتر خود ویدئویی از آرزوهای مردم سوریه منتشر کرده و نوشته است: آنها می دانند ساختن آینده ای بهتر ممکن است و کمیساریای عالی پناهندگان هم همراه آنهاست. این ویدئو در کمتر از دو روز بیش از 200 هزار بازنشر داشته است. یکی از کاربران به کنفرانس هایی که قرار است بین سران کشورهای روسیه، ترکیه و... برگزار شود، اشاره کرده است. اتفاقات دردناکی در شهرهای مختلف سوریه در حال رخ دادن است، نبود بیمارستان، دارو و غذا از مواردی است که مردم زیادی درگیر هستند؛ مانند ادلب و شرایط سخت آن. در این ویدئو، پناه جویان سوری در سراسر جهان از آرزوهای خود گفته اند. هبه، دختری نوجوان، می گوید: من هیچ چیز از سوریه به یاد ندارم، فقط تصاویری که خانواده ام به من نشان می دهند. من امیدوارم جنگ پایان یابد و ما بتوانیم در سوریه و در صلح زندگی کنیم. نه فقط ما، بلکه سراسر جهان در صلح زندگی کنند. رویای من این است که به عنوان یک سوریه ای در صلح، عدالت و دموکراسی زندگی کنم. دختر جوان دیگری آرزو کرده است: «هیچ سوریه ای به زور کشورش را ترک نکند». محمد جوان می گوید: «بزرگ ترین رویای من این است که این تراژدی پایان یابد؛ نه فقط برای من، برای تمام مردم و سوریه». خالد پیرمرد می گوید: «من امیدوارم صلح به سوریه بازگردد و ما بتوانیم با کرامت و عدالت زندگی کنیم». صفا، زنی میا ن سال می گوید: «من آرزوی آرامش دارم و اینکه بتوانم بدون ترس زندگی کنم». پناه جویان سوریه آرزو دارند آینده بهتری برای سرزمین خود بسازند. بعضی آرزوها در عین شخصی ترشدن، به دیگران نیز ارتباط دارد؛ مانند عبد، مرد اهل وان که می گوید: «من روی این آرزویم بیش از چهار سال کار کردم؛ اینکه بتوانم فیلمی بسازم تا صدای مردم کشورم باشم». احلم، زن جوان می گوید: «من به عنوان یک زن دوست دارم کشورم را بازسازی کنم تا مردم بازگردند، خانه هایشان را از نو بسازند و یک سوریه جدید ساخته شود». مرد جوان دیگری می گوید: «آرزو دارم سوریه جدیدی ساخته شود؛ یک سوریه قوی، یک سوریه دموکرات». اسما می گوید: «رویایم این است که حقوق بیشتری برای زنان داشته باشیم تا زنان برای رهبری در این سوریه جدید، حضور داشته باشند و موقعیت این را داشته باشند که آینده سوریه جدید را پایه گذاری کنند». ماذن، نوجوان سوریه ای می گوید: «ما می خواهیم یاد بگیریم، مقاومت کنیم و به اهدافمان برسیم؛ پس روزی به کشورمان بازمی گردیم با ایده، آگاهی و خلاقیت تا کشورمان را بازسازی کنیم و آن را بهتر از قبل بسازیم». کمیساریای عالی پناهنگان معتقد است اکنون زمان آن است که فرصت فراهم شود تا آنان به کشورشان بازگردند و رویایشان را بسازند و در این مسیر کنارشان است. این مردم سوریه هستند که آینده کشورشان را می سازند.