آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۴
رسانه: رادیو و تلویزیون
۶

حضور 7 اثر تولیدی مراکز استان ها در جشنواره 2020 ABU

هفت مورد از 17 اثر به عنوان نمایندگان نهایی صدا و سیما در جشنواره 2020 ABU  از تولیدات مراکز استانی صدا و سیما حضور دارند. به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان های سازمان صدا و سیما، بنا بر فراخوان رسمی جشنواره اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه با عنوان 2020 ABU Priz ، روند دریافت، انتخاب و آماده سازی تولیدات رادیویی و تلویزیونی در امور بین الملل سازمان صداوسیما از اسفند 1398 آغاز شد و بر این اساس 416 اثر تلویزیونی و رادیویی شامل 280 برنامه تلویزیونی و 136 برنامه رادیویی از معاونت های صدا، سیما، سیاسی، برون مرزی و استان ها به دبیرخانه این جشنواره ارسال و طی فرآیندی سه ماهه با همراهی داوران و کارشناسان مجرب، 17 اثر به عنوان نمایندگان نهایی رسانه ملی برگزیده شدند. آثار تلویزیونی در هشت زمینه داستانی، مستند، سرگرمی، کودک، ورزشی، خبری، چشم انداز و محتوای دیجیتال رقابت می کنند و آثار رادیویی نیز در 9 زمینه نمایشی در این جشنواره حضور خواهند داشت.