آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۳۷۵۵
اقتصاد
۴

افت عرضه ارز در نیما در 3ماهه اول امسال

به گزارش فارس، بررسی میزان خریدو فروش ارز در سامانه نیما نشان می دهد میزان معاملات در این سامانه در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. در سال 98 در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب یک میلیارد و 272 میلیون یورو، دو میلیارد و 150 میلیون یورو و یک میلیارد و 241 میلیون یورو بوده است. در پنج روز اول تیر ماه هم میزان فروش ارز حاصل از صادرات 345 میلیون یورو بوده است. در مجموع در سه ماه و پنج روز اول سال 98 بالغ بر پنج میلیارد و 9 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات تزریق شده و چهار میلیارد و 477 میلیون یورو برای واردات تخصیص داده شده است. در سه ماه و پنج روز اول سال جاری در مجموع سه میلیارد و 186 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات غیرنفتی عرضه شده که 531 میلیون یورو در فروردین، یک میلیارد و 230 میلیون یورو در اردیبهشت ماه، یک میلیارد و 89 میلیون یورو در خرداد و 335 میلیون یورو در پنج روز اول تیر ماه به فروش رسیده است.  میزان خرید تخصیص ارز برای واردات هم در سه ماه پنج روز اول سال جاری معادل دو میلیارد و 14 میلیون یورو بوده است. بنابراین فروش ارز حاصل از صادرات در سه ماه و پنج روز اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 36.3 درصد و میزان تخصیص ارز برای واردات 55 درصد کاهش یافته است.

میزان صادرات در سه ماهه اول امسال 43.9 درصد و میزان واردات 26.7 درصد کاهش یافته است. در واقع میزان تامین ارز حاصل برای واردات افت بسیار بیشتری نسبت به افت میزان واردات بوده است. البته نحوه تامین و تخصیص ارز یک فرایند زمان بر است و نمی توان میزان تامین ارز در یک ماه را معادل با میزان صادرات و واردات در همان ماه مقایسه کرد. ارقام جدول زیر که از سامانه نیما به دست آمده نشان می دهد روند فروش ارز حاصل از صادرات که در فروردین با افت شدیدی مواجه شده در اردیبهشت و خرداد بهبود پیدا کرده و در پنج روز اول تیر ماه هم به حجم قابل قبولی رسیده است. به نظر می رسد در صورت ادامه روند افزایشی عرضه ارز در سامانه نیما قیمت ارز در روزها و هفته های آینده کاهش یابد.