آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۳
سیاست گذاری
۶

حداقل حقوق در کشورهای مختلف چقدر است؟

منبع: ایسنا

 لوکزامبورگی ها بیشترین میزان حداقل حقوق را در جهان تا پایان سال گذشته داشته اند.

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه اعلام کرد کشورهای اروپای غربی و اقیانوسیه کماکان بالاترین سطح حداقل دستمزد را در جهان دارند. حداقل دستمزد به کمترین میزان قانونی دستمزدی اطلاق می شود که کارفرما باید به فرد شاغل پرداخت کند.

بالاترین میزان حداقل دستمزد در جهان

1-لوکزامبورگ: حداقل سطح دستمزد ساعتی در سال 2019: 78/ 13 دلار و متوسط حداقل درآمد شاغلان در سال 2019: 28 هزار و 21/ 603 دلار.

2- استرالیا: حداقل سطح دستمزد ساعتی در سال 2019: 14/ 12 دلار و متوسط حداقل درآمد شاغلان در سال 2019: 23 هزار و 61/ 975 دلار.

3- فرانسه: حداقل سطح دستمزد ساعتی در سال 2019: 66/ 11 دلار و متوسط حداقل درآمد شاغلان در سال 2019: 20 هزار و 33/ 903 دلار.

4- نیوزیلند: حداقل سطح دستمزد ساعتی در سال 2019: 20/ 11 دلار و متوسط حداقل درآمد شاغلان در سال 2019: 20 هزار و 45/ 902 دلار.

5- آلمان: حداقل سطح دستمزد ساعتی در سال 2019: 78/ 10 دلار و متوسط حداقل درآمد شاغلان در سال 2019: 22 هزار و  86/ 97 دلار.

6- هلند: حداقل سطح دستمزد ساعتی در سال 2019: 44/ 10 دلار و متوسط حداقل درآمد شاغلان در سال 2019: 23 هزار و 56/ 520 دلار.

7- بلژیک: حداقل سطح دستمزد ساعتی در سال 2019: 38/ 10 دلار و متوسط حداقل درآمد شاغلان در سال 2019: 22 هزار و 37/ 133 دلار.

8- انگلیس: حداقل سطح دستمزد ساعتی در سال 2019: 34/ 10 دلار و متوسط حداقل درآمد شاغلان در سال 2019: 20 هزار و 09/ 53 دلار.

9- ایرلند: حداقل سطح دستمزد ساعتی در سال 2019: 62/ 9 دلار و متوسط حداقل درآمد شاغلان در سال 2019: 23 هزار و 48/ 447 دلار.

10- کانادا: حداقل سطح دستمزد ساعتی در سال 2019: 52/ 9 دلار و متوسط حداقل درآمد شاغلان در سال 2019: 20 هزار و  61/ 643 دلار.

همچنین طبق اعلام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی حداقل سطح دستمزد ساعتی تا پایان سال 2019 در کره جنوبی 84/ 6 دلار، روسیه 27/ 2 دلار، برزیل 18/ 2 دلار و اسپانیا 83/ 5 دلار بوده است.