آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۳
کدال
۱۱
نگاه

رشد سودآوری در خودروسازان

دکتر مهدی فرازمند (مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری فاینتک)

 بررسی گروه خودروسازی در سال مالی 1398نشان می دهد که هزینه های مالی درصد قابل توجهی نسبت به مبلغ فروش داشت و این نسبت در برخی از شرکت ها بالغ بر 20 درصد بوده است، بنابراین همین امر باعث شد تا کاهش نرخ بهره و اخذ تسهیلات با بهره کمتر، بتواند به بهبود سودآوری این صنعت کمک کند. در حال حاضر گروه خودرو از جمله گروه هایی است که پایین ترین نسبت قیمت به فروش را دارد، این موضوع در کنار حاشیه سود پایین نشان دهنده پتانسیل نهفته در گروه خودرو سازی است.

به هر روی، تنزل هزینه ها سبب رشد قابل توجه سودآوری در این گروه خواهد شد و با توجه به ضریب قیمت به فروش پایین، در صورت بهبود نسبت های سودآوری، نسبت قیمت به سود نیز در این گروه بسیار جذاب می شود. از طرفی، بعضی از شرکت های خودروسازی همانند زامیاد به سمت خرید شرکت های تولیدکننده خودرو سنگین رفته که با افزایش تنوع محصولات تولیدی و شرکت در نوسازی ناوگان حمل و نقل فرسوده سنگین کشور، سودآوری خود را افزایش می دهند. تحلیل گروه خودروسازی در یک ماه اخیر نشان می دهد نماد خودرو با 5/ 174 درصد موفق به کسب بیشترین بازدهی در این صنعت و در نقطه مقابل نماد خکاوه با 5/ 20 درصد، کمترین بازدهی را داشته اند. علاوه بر این طی یک سال اخیر، ایران خودرو و زامیاد از جمله شرکت هایی بودند که بازدهی بالای 1000 درصدی را به ثبت رسانده اند. از سویی گزارش های تولید و فروش خرداد ماه شرکت های خودروسازی حاکی از این است که مبلغ فروش در شرکت ایران خودرو طی خرداد ماه رقمی بالغ بر 2 هزارو 713 میلیارد تومان و مقدار فروش در این ماه برابر با 47 هزارو 274 دستگاه بوده است که نسبت به اردیبهشت 99 به ترتیب با افزایش 93 و 108 درصدی همراه بود. به هر حال، رشد فروش در ایران خودرو به همراه اخباری پیرامون همکاری بانک ملت جهت تامین مالی طرح های ایران خودرو می تواند نشان دهنده تحولات مثبت این شرکت باشد که در افزایش قیمت سهم نیز نمایان شده است. بررسی شرکت زامیاد نشان می دهد که مبلغ فروش خرداد ماه این شرکت 276 میلیارد تومان و مقدار فروش در این ماه برابر با 3 هزارو 129 دستگاه بوده است که نسبت به اردیبهشت 99 به ترتیب با افزایش 56 و 41 درصدی روبه روست. بر این اساس مبلغ فروش شرکت سایپا نیز در خرداد ماه یک هزار و 45 میلیارد تومان و مقدار فروش در این ماه برابر با 28 هزارو 681 دستگاه بوده است که نسبت به اردیبهشت 99 به ترتیب با صعود 13 و 9 درصدی همراه شد. علاوه بر این با نگاهی به وضعیت شرکت پارس خودرو مشاهده می شود که مبلغ فروش شرکت در خرداد ماه 192 میلیارد تومان و مقدار فروش در این ماه برابر با 7 هزارو 700 دستگاه بوده است که نسبت به اردیبهشت 99 به ترتیب کاهش 37 و 40 درصدی را تجربه کردند. همچنین، مبلغ فروش شرکت بهمن دیزل در خرداد ماه 31 میلیارد تومان و مقدار فروش در این ماه برابر با یک هزار و 60 دستگاه را نشان می دهد که نسبت به اردیبهشت 99 به ترتیب کاهش 38 و 4 درصدی را به ثبت رسانده اند. افزون بر این، مبلغ فروش شرکت ایران خودرو دیزل در خرداد ماه 107 میلیارد تومان و مقدار فروش در این ماه برابر با 708 دستگاه بوده است که نسبت به اردیبهشت 99 به ترتیب با 22 درصد کاهش و افزایش 75 درصدی روبه رو شده است. در پایان گفتنی است که مبلغ فروش شرکت سایپا دیزل در خرداد ماه 17 میلیارد تومان و مقدار فروش در این ماه برابر با 39 دستگاه را نشان می دهد که نسبت به اردیبهشت 99 به ترتیب با کاهش 9 و 11 درصدی همراه شده است.