آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۳
روند
۱۴

بررسی تکنیکال صنعت سایر واسطه گری های مالی (لیزینگ)

آینده لیزینگ ها در سه پرده

شکور علیشاهی (کارشناس بازار سرمایه)

روند کلی شاخص سایر واسطه گری های مالی، صعودی با قدرت متوسط برآورد می شود. در چهار هفته گذشته این شاخص با حدود 28 درصد افزایش از عدد 19،146 واحد به عدد 24،499 واحد رسید. در هر روند صعودی اصلاح قیمت ها وجود دارد. منظور از اصلاح قیمت ها تشکیل روند نزولی نیست بلکه کاهش قیمت ها است. به نظر می رسد این شاخص در فاز اصلاحی قرار دارد. فاز اصلاحی با شکست روند صعودی کوتاه مدت آغاز می شود.

روند صعودی میان مدت گاه در این مرحله شکسته می شود و گاه شکسته نخواهد شد اما روند صعودی بلندمدت به هیچ وجه در این مرحله شکسته نخواهد شد. احنمالا این فاز با تشکیل روند نزولی در کوتاه مدت همراه باشد. شاخص سایر واسطه گری های مالی احتمالا در مسیر اصلاح قرار گرفته به طوری که در 6 روز گذشته 1062 واحد کاهش داشته است. البته در روز قبل حدود 1100 واحد مثبت بود. در هفته های آینده شاخص این صنعت می تواند تا محدوده 17،700 واحد اصلاح داشته باشد که البته انتظار می رود حمایت های واقع بر سر راه کاهش قیمت به خوبی از رسیدن شاخص به این عدد جلو گیری کنند. چهار محدوده ممکن است مانع رسیدن قیمت به محدوده 17،700 واحد شوند که به آنها حمایت می گوییم. محدوده 22،250 واحد، محدوده 21،800 واحد، محدوده 20،550 واحد و محدوده 18،600 واحد را می توان به عنوان اعداد مهم حمایتی شاخص مورد مطالعه در هفته های آتی در نظر داشت. در صورتی که شاخص صنعت سایر واسطه گری های مالی به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده های حمایتی یا عکس العمل قیمت به حضور در منطقه ای که بعد از چند روز کاهش قیمت تقریبا متوالی به آن می رسد و به آن منطقه اشباع فروش می گویند (در حال حاضر قیمت در این منطقه قرار ندارد)، از فاز اصلاح خارج شد و شرکت های موجود در این صنعت افزایش قیمت را در پیش گرفتند، علاوه بر محدوده های مقاومتی 25،000 واحد، 25،800 واحد و 27،000 واحد، دو محدوده دیگر یعنی محدوده قیمتی 28،300 واحد و محدوده خط روند صعودی شکسته شده می توانند مانع از افزایش بیشتر قیمت ها شوند.