آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۳
روند
۱۴

رویکردهای تکنیکال چه می گویند؟

نوبت رشد واسطه گری های مالی

سامان منتظری (مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه)

با توجه به نمودار شاخص سایر واسطه گری های مالی پس از اینکه قیمت در فروردین سال 99 از سقف کانال صعودی توانست عبور کند؛ نشانه های خرید در این صنعت صادر شد و پس از عقب نشینی به سقف کانال صعودی، دوباره روند صعودی آغاز شد و از سقف قبلی حوالی 22هزار و 600 واحد عبور کرد و حالا همین محدوده به عنوان حمایت برای شاخص ایفا نقش می کند. از طرفی شاخص به خوبی روی یک خط روند صعودی در حال حرکت است. با روند صعودی که این شاخص در پیش گرفته هدف بعدی شاخص سایر واسطه گری های مالی سقف کانال بسط یافته، حوالی محدوده 34هزارو500 تا 35 هزار واحد است. موضوعی که می تواند باعث اقبال بازار به این گروه شود.

شرکت واسپاری ملت با نماد ولملت: قیمت پس از اینکه از سقف کانال صعودی عبور کرد مدتی را بالای سقف کانال درجا زد. این موضوع اتفاقا باعث شد در محدوده 1200 تا 1600 تومان کف سازی خوبی صورت بگیرد و با توجه به وضعیت بنیادی این شرکت و قراردادهای جدید برای محدوده بالای 1600 تومان فرصت خوبی برای سرمایه گذاری مهیا کرد. حوالی 1700 الی 1800 تومان محدوده کم ریسکی برای این نماد محسوب می شود و اهداف این سهم در میان مدت به ترتیب 3500 تا 4000 تومان است. با توجه به وضعیت نمودار با حد ضرر 1300 تومان گزینه مناسب است.

شرکت لیزینگ بهمن با نماد ولبهمن

با توجه به اینکه قیمت در یک کانال صعودی درحالی حرکت است و به تازگی از سقف تاریخی یعنی 1200 تومان عبور کرد و با توجه به وضعیت مناسب شاخص این صنعت، باعث اقبال بازار به سهام این صنعت شده است و از طرفی با توجه به روندهای تکنیکال  و درصد تغییر سود ناخالص به اندازه 5/ 28درصد هدف اول قیمت محدوده 1800 تا 1900 تومان است و هدف بعدی قیمت در بلندمدت 2800 تا 3000 هزار تومان است. حد ضرر این سرمایه گذاری تثبیت قیمت زیر 1200 تومان است.