آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۸۱
صفحه آخر
۱۶
کتاب روز

دو رساله درباره فتوت و تصوف

کتاب «دو رساله درباره فتوت و تصوف در طریقه های صفویه و رفاعیه» با تصحیح و تحقیق مهران افشاری توسط بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر و راهی بازار نشر شد. این کتاب 3 بخش دارد که بخش اول رساله در طریقت صفویه، بخش دوم رساله در طریقت رفاعیه و بخش سوم هم تعلیقات و توضیحات را دربر می گیرد. این کتاب با 178 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قیمت 45 هزار تومان منتشر شده است.