آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۴
جامعه
۱۷

خبر

ظرفیت تخت های مراقبت ویژه در خوزستان تکمیل شد

مجتبی یوسفی، عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با اشاره به وضعیت حاد استان خوزستان در مواجهه با ویروس کرونا، گفت: ظرفیت تخت های مراقبت ویژه در بیمارستان های استان خوزستان تکمیل شده است. وی افزود: مهم ‎ترین مساله رعایت خود مردم است تا با التزام به پروتکل های بهداشتی نسبت به شیوع بحران جلوگیری شود. یوسفی ادامه داد: سختگیری های روزهای نخست موجب کنترل بیماری شده بود اما عادی سازی بیماری منجر به شیوع گسترده بیماری شد./ جام جم دیلی

درخواست قرنطینه از رئیس جمهور

 جلال محمودزاده، نماینده مهاباد خطاب به رئیس جمهور گفت: شهرهایی مانند مهاباد را  که در وضعیت قرمز هستند با تامین امکانات مالی قرنطینه کنید. وی ادامه داد: قرار بود اقساط بانکی کسبه و بازاریان و کارآفرینان حداقل چهار ماه به تعویق بیفتد ولی بانک ها به آن عمل نکردند یا قرار بود تسهیلات ارزان قیمت به مشاغل مختلف که در موضوع کرونا به شدت دچار ضرر و زیان شده اند، پرداخت شود./جام جم دیلی